Kompetansefond

Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2023

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2023. Søknadsfrist er 1. november 2023 for både nye og flerårige prosjekter

2. okt 2023 kl 17.16 Linn-Iren Tønnessen

Kompetansefondets strategi fokuserer på tre hovedområder:  

  1. Utvikling av regionens økosystem for innovasjon og entreprenørskap for å få frem flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen.  
  2. Kompetanseheving som understøtter re-industrialisering og det grønne skiftet på Agder. 
  3. Støtte til «tidlig innsats»-prosjekter for å få flere barn og unge til å gjennomføre utdanning og kvalifisere til yrkesdeltakelse.  

 

Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer, og bør generelt være godt forankret hos brukere med en klar plan for utrulling i praksis. Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.  

 

I høst inviterer vi spesielt til prosjekter innenfor områdene:  

  • energi og bærekraft, herunder havvind, sirkulærøkonomi og akvakultur  
  • kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet 
  • desentralisert utdanning i samarbeid med regional utdanningsinstitusjon og utvikling av korte, næringsrettede kurs på alle nivåer, spesielt innrettet mot digitalisering, energi og grønne næringer basert på behov i regionens næringsliv 
  • utprøving av tiltak som kan bidra til en «rask vei inn» for unge som er i faresonen for å falle utenfor arbeidslivet, enten det er i offentlig eller privat sektor. 

 

Ytterligere informasjon om hvem som kan søke finnes på kompetansefond.no her eller ved henvendelse til Kompetansefondet på telefon 38 05 64 20 eller soknad@kompetansefond.no. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte idéer og innspill før eventuell innsending av søknad.    

 

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no med søknadsfrist 1. november 2023. Søkere som er i gang med flerårige prosjekter hos Kompetansefondet bes også sende fornyet søknad for neste år innen 1. november. Tildeling forventes å bli gitt i styremøte i midten av desember 2023.  

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down