Kompetansefond

Artikler

Nytt levekårsprogram: Forebygging av ungt utenforskap på Agder

Sørlandets kompetansefond har sammen med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings og kompetansefond etablert et program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

11.mar 11:33

Utlysning for tildeling av prosjekttilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind 2024

Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 28. februar 2024. Utlysningen har en økonomisk ramme på ti millioner kroner bevilget på statsbudsjettet for 2024, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert til høsten.

06.feb 13:53

Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2023

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2023. Søknadsfrist er 1. november 2023 for både nye og flerårige prosjekter

02.okt 2023 17:16

Utlysning for tildeling av prosjekttilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind

Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 23. juli 2023. Utlysningen har en økonomisk ramme på fem millioner kroner bevilget på statsbudsjettet for 2023, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

21.jun 2023 12:53

Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1. april

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1. april 2023.

28.feb 2023 07:30

Ny tildeling på 28,6 millioner

Styret i Sørlandets Kompetansefond vedtok fredag 9. desember å tildele totalt 28,6 millioner kroner til 26 prosjekter.

14.des 2022 14:03

Kompetansefondet bevilger til havvindsatsing på Sørlandet

Fredag 16. september bevilget styret i Sørlandets Kompetansefond 4,5 millioner kroner til satsing på havvind i Agder.

16.sep 2022 12:12

Søknadsfrist 1. november 2022 for flerårige prosjekter

Igangsatte flerårige prosjekter med Kompetansefondet - uansett tema – har frist for fornyet søknad 1. november. Tildeling blir gjort 9. desember 2022.

06.sep 2022 10:21

Nye medarbeidere i Sørlandets Kompetansefond Nye medarbeidere i Sørlandets Kompetansefond

Kompetansefondet utvider staben sin for å jobbe mer direkte inn mot våre prosjekter og samarbeidspartnere. Forrige uke var to nye medarbeidere på plass i sine nye roller.

22.aug 2022 12:12

Utlysninger kompetanseprosjekter 2022 – Havvind

Kompetansefondet har en ekstrautlysning for havvind-prosjekter med søknadsfrist 1. september 2022.

23.jun 2022 11:09

Kompetansefondet og cultiva søker ny administrasjonsansvarlig

Stillingen er en fast ansettelse, delt 50 % mellom hver av stiftelsene. Ønskelig oppstart er våren 2022.

02.mar 2022 12:12

Kompetansefondet søker prosjektkoordinator

Vi ønsker nå å forsterke teamet og søker etter en engasjert og erfaren prosjektkoordinator som også har interesse for å videreutvikle våre arbeidsmetoder og strategier.

02.mar 2022 11:59

Utlysning – kompetanseprosjekter våren 2022

Sørlandets Kompetansefond har åpnet en todelt utlysning for våren 2022:

22.feb 2022 12:25

30 millioner i nye bevilgninger fra Kompetansefondet

Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år.

14.des 2021 11:01

Tildelinger ekstra sommerutlysning

17. september tildelte styret i Sørlandets Kompetansefond midler til prosjekter som søkte på fondets ekstra sommerutlysning.

27.sep 2021 13:14

Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2021

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2021. Søknadsfrist er 1.november 2021 for både nye og flerårige prosjekter.

24.sep 2021 11:19

Ekstrautlysning sommeren 2021

Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 25. august 2021. Utlysningen har en økonomisk ramme på inntil 5 mill. kr, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

15.jun 2021 08:50

Tildelinger februar 2021 - Storsatsing på batteri

Årets utlysning dreide seg om videreføring av satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse. I tillegg inviterte vi spesielt til prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og batteri, havnæringene, samt kunstig intelligens og digitalisering i næringslivet.
Styret vedtok fredag 12.02 bevilgninger på 32 mill. kr.

15.feb 2021 10:24

Utlysning høst 2020 - søknadsfrist 1.november

I tillegg til våre to hovedsatsninger innen entreprenørskap og tidlig innsats så inviterer kompetansefondet i høst også spesielt til prosjekter innenfor områdene:
• energi og bærekraft, herunder sirkulærøkonomi og batteri
• havnæringene
• kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet

24.sep 2020 11:55

Tildelinger februar 2019

Med frist 1.november 2018 utlyste stiftelsen ideskisser på to temaområder: økt arbeidsdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Disse prosjektene fikk tildelinger i styremøte 8.februar 2019.

05.aug 2020 12:33

Utlysning frist 1.november 2018

Fondet utlyser idéskisser på to temaområder:

- Økt yrkesdeltakelse

- Entreprenørskap som vekststrategi i Vest-Agder

05.aug 2020 12:24

Unge vekstbedrifter

Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet.

05.aug 2020 12:23

Tildelinger 2018

Kompetansefondet har i tillegg til videreføring av igangsatte prosjekter tildelt midler til flere store prosjekter som søkte midler på utlysning på ideskisser for forsterket næringsarbeid rundt unge vekstbedrifter. Her er tildelingene for 2018.

05.aug 2020 12:22

Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Lekbasert læring»

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond har i fellesskap finansiert oppstarten av prosjektet «Lekbasert læring». Målsettingen med prosjektet er å ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet.

05.aug 2020 12:08

Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1.november

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1.november 2019.

05.aug 2020 12:08

Utlysninger – søknadsfrist 20 januar 2020

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetansemidler på to hovedområder:

Økt yrkesdeltakelse i Vest Agder
Entreprenørskap som vekststrategi

05.aug 2020 12:07

Påmelding - Lekbasert Læring for barnehager i Agder

Kompetansefondene i Agder utlyser støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring. Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. Nå er det åpent for påmelding. Søknadsfrist 1.september 2021

05.aug 2020 12:06

Nye tildelinger

I styremøtene 10. februar og 27. april ble det gjort tildelinger på utlysningen om økt yrkesdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Søknadsrunden hadde 43 søknader hvor av 19,7 millioner er tildelt til 21 prosjekter. Flere av prosjektene har egne betingelser knyttet til sitt vedtak.

05.aug 2020 11:50
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down