Kompetansefond

Stiftelsens formål

Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Stiftelsens formål er fastlagt i vedtektene og endres ikke. Etter Stiftelsesloven skal styret i stiftelsen vedta handlingsplaner og mål. Disse fremgår i strategidokumentet som revideres fra tid til annen. Du kan lese litt om stiftelsen arbeider for å realisere sitt formål  under samfunnsoppdrag og strategi.

Kapitalforvaltning

Det er et vedtektsfestet mål at fondets hovedstol skal inflasjonsjusteres slik at fondets realverdi opprettholdes over tid. I tillegg sier vedtektene at fondets grunnkapital og tilleggskapital ikke kan angripes.

Strategi

Kompetansefondet vil de kommende årene prioritere utvikling av innovasjons-økosystemet med vekstbedriftene i hele fylket.

Samfunnsoppdrag

Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Stiftelsens formål er fastlagt i vedtektene og endres ikke. Etter Stiftelsesloven skal styret i stiftelsen vedta handlingsplaner og mål. Disse fremgår i strategidokumentet som revideres fra tid til annen. Her kan du lese litt om stiftelsens samfunnsoppdrag og formålsrealisering.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down