Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2023
  • Utlysning for tildeling av prosjekttilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind

    Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 23. juli 2023. Utlysningen har en økonomisk ramme på fem millioner kroner bevilget på statsbudsjettet for 2023, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

  • Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1. april

    For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1. april 2023.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down