Kompetansefond

Prosjekter

Tildelinger 2023

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Tildelinger 2022

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder.

Tildelinger 2021

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Windport - Neste generasjon havn for havvind

KS - Inn i jobb

Fremtidens Havvind

Lister Nyskaping - Hausvik som base for fornybar energi

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

Egde - Nærings-Phd

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Leseprosjektet READ

Sørlandets Kompetansefond støtter et flerårig prosjekt for å bedre barns leseferdigheter.

Periode: 2019 - 2022, Formål: Levekår Inkluderingskompetanse

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Periode: 2014 - 2018, Formål: Kompetanseheving Agderprosjektet

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning) i 50 fokusbarnehager (fokusgruppe). Barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før (sammenligningsgruppe).

  1. Kompetanseheving

Periode: 2007 - 2020, Formål: Kompetanseheving UiA

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 90 millioner til UiA.

  1. Kompetanseheving

MIT REAP

I flere tiår har en lukurativ oljesektor tiltrukket seg brorparten av landets tekniske ressurser og investeringer. Det har samtidig dempet både viljen og evnen til entreprenørskap innenfor andre eksportrettede næringssektorer. Da prosjektet startet stod spesielt Sørlandet og Vestlandet overfor store næringsmessige omveltninger og måtte redusere oljeavhengigheten. Det overordnede formålet med REAP er å bidra til vekstbasert omstilling for sørvestlandet gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap.

  1. Nettverk
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down