Kompetansefond

Kapitalforvaltningsstrategi

Det er et vedtektsfestet mål at fondets hovedstol skal inflasjonsjusteres slik at fondets realverdi opprettholdes over tid. I tillegg sier vedtektene at fondets grunnkapital og tilleggskapital ikke kan angripes.

Vedtektene inneholder ingen handlingsregler for det tilfelle der markedsverdien av stiftelsens forvaltningskapital synker under den noterte verdi av grunnkapital og tilleggskapital. Her kan du lese om vår kapitalforvaltingsstrategi.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down