Kompetansefond

Kapitalforvaltningsstrategi

Kapitalforvaltningsstrategien er basert på et evighetsperspektiv, og fondet har en 70/30 allokering mellom aksjer og renter.

Det er et vedtektsfestet mål at fondets hovedstol skal inflasjonsjusteres slik at fondets realverdi opprettholdes over tid. I tillegg sier vedtektene at fondets grunnkapital og tilleggskapital ikke kan angripes, og dette betyr at stiftelsen må opprettholde en bufferkapital som tar høyde for et slikt scenario.

Kapitalforvaltningsstrategien er basert på et evighetsperspektiv, og fondet har en 70/30 allokering mellom aksjer og renter. Dette er identisk med allokeringen i NBIM (Oljefondet), og fondet søker å replikere samme forvaltningsprinsipper som NBIM. Fondet er derfor i hovedsak investert i indeksnære produkter.

Her kan du lese om vår kapitalforvaltningsstrategi. 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down