Kompetansefond

Tildelinger 2023

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

I 2023 har styret i Sørlandets Kompetansefond tildelt totalt 34 millioner kroner fordelt på følgende prosjekter som bidrag til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

 

Følgende prosjekter ble våren 2023 tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldende strategi:

1) Agder XR «Kompetansenettverk år 3 av 3» med kroner 700 000. Agder XR har mål om å være et åpent nettverk som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, forskning og innovasjon innenfor XR teknologi på Agder. 

Prosjektleder: Tore AskildsenSted: Lindesnes 

2) Business Region Kristiansand «E-waves år 3 av 3» med kroner 500 000. E-Waves har som mål å være et solid og anerkjent nettverk for e-handelsaktører på Agder. 

Prosjektleder: Børge JomaasSted: Kristiansand 

3) GCE Node «Agder Hydrogen år 2» med kroner 1 150 000. Målet er å videreutvikle den regionale satsingen på hydrogen, som en del av GCE NODE sine fokusområder på havvind, digitalisering og hydrogen hvor Agder har tatt en tydelig posisjon i hydrogensatsingen. 

Prosjektleder: Tanja Erichsen - Sted: Vest Agder 

4) Southwind «Kompetansenettverk» med kroner 1 480 000 som bidrag inn i havvindposisjoneringen er viktig for regionen. Prosjektet dreier seg om et privat initiativ med formål å fremme Kristiansand havn som driftsbase for havvindindustri innen 2028, og lokasjon for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for offshore vind i Kristiansand innen 2024. 

Prosjektleder: Tom Scheie / Jonas KvåleSted: Kristiansand 

 

Følgende prosjekter ble høsten 2023 tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldende strategi:

5) GCE Node «Fremtidens Havvind år 4» med kroner 1 000 000

6) NORCE «KOMPFORSK år 3 av 3» med kroner 1 000 000

7) Motion AS «Motion år 2 av 3» med kroner 1 500 000

8) NHO Agder «Scale Up år 3 av 4» med kroner 500 000

9) SinPro AS «Det Digitale Hus» med kroner 500 000

10) GE HealthCare AS «SPLEISA» med kroner 2 000 000

11) Innakva LAB AS «Utvikling av infrastruktur, kompetanse og kapasitet» med kroner 2 000 000

12) NLA Høgskolen «FVN Ung-prosjekt» med kroner 200 000

13) Hausvik Energy Yard «Vindrelaterte aktiviteter og utvikling på Hausvik i Lyngdal» med kroner 1 000 000

14) Studiesenteret Lister Kompetanse «Pilot Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap» med kroner 397 500

15) Lindesnes kommune «Vil og kan år 4 av 4» med kroner 350 000

16) KS Agder «READ år 4 av 4» med kroner 1 000 000

17) UiA «Digital tvilling av ingeniørutdannelsen» med kroner 600 000

18) SSHF / UiO Campus sør «Desentralisert legeutdanning på Agder år 4 av 5» med kroner 3 000 000

19) UiA «Godt begynt - Varig endring for Agder år 5 av 5» med kroner 567 600

20) Blå Kors «SAMMen for sysselsetting år 3 av 3» med kroner 590 280

21) UiA «Agder Batteri kompetanse år 4 av 6» med kroner 1 500 000

22) UiA «Listerfjordene år 3 av 4» med kroner 1 616 000

23) Lister Nyskaping AS «Mulighetsstudie for å kunne legge til rette for utvikling av teknologi og kompetanse innen marine næringsparker» med kroner 500 000

24) DIH Oceanopolis «European digital innovation hub» med kroner 1 000 000

25) Eyde cluster «Eyde Ahead, pilot» med kroner 650 000

26) Agder fylkeskommune «Agder Europakontor» med kroner 594 000

27) Geitmyra «Læringsrik mat på SFO - Agder år 3 av 4» med kroner 500 000

28) Digin «Videreutvikling og vekst i Digin» med kroner 1 700 000

29) Innakva KLYNGE «Innakva KLYNGE 2.0» med kroner 2 500 000

30) Kunstsilo «Digitalisering og immaterialrett år 3 av 4» med kroner 606 000

31) UiA «Profesjonsstudium i psykologi år 3 av 3» med kroner 1 861 481

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down