Kompetansefond

Tildelinger 2023

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Så langt i 2023 har styret i Sørlandets Kompetansefond tildelt nær 4 millioner kroner som bidrag til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Følgende prosjekter er tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldende strategi: 

1) Agder XR «Kompetansenettverk år 3 av 3» med kroner 700 000. Agder XR har mål om å være et åpent nettverk som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, forskning og innovasjon innenfor XR teknologi på Agder. 

Prosjektleder: Tore Askildsen 

Sted: Lindesnes 

 

2) Business Region Kristiansand «E-waves år 3 av 3» med kroner 500 000. E-Waves har som mål å være et solid og anerkjent nettverk for e-handelsaktører på Agder. 

Prosjektleder: Børge Jomaas 

Sted: Kristiansand 

 

3) GCE Node «Agder Hydrogen år 2» med kroner 1 150 000. Målet er å videreutvikle den regionale satsingen på hydrogen, som en del av GCE NODE sine fokusområder på havvind, digitalisering og hydrogen hvor Agder har tatt en tydelig posisjon i hydrogensatsingen. 

Prosjektleder: Tanja Erichsen 

Sted: Vest Agder 

 

4) Southwind «Kompetansenettverk» med kroner 1 480 000 som bidrag inn i havvindposisjoneringen er viktig for regionen. Prosjektet dreier seg om et privat initiativ med formål å fremme Kristiansand havn som driftsbase for havvindindustri innen 2028, og lokasjon for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for offshore vind i Kristiansand innen 2024. 

Prosjektleder: Tom Scheie / Jonas Kvåle 

Sted: Kristiansand 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down