Kompetansefond

Tildelinger 2021

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Totalt for 2021 har styret i Sørlandets Kompetansefond tildelt nær 41 millioner kroner som bidrag til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Fordelingen av tildelingene er som følger:

 • UiA ble tildelt nær 14 millioner kroner
 • Ulike entreprenørskaps- og innovasjonssenterprosjekter ble tildelt til sammen 10 millioner kroner
 • 13 ulike levekårsprosjekter ble tildelt til sammen nær 10 millioner kroner
 • Elleve ulike batteri, havvind, hydrogen og sirkulærøkonomi prosjekter ble tildelt til sammen 6 millioner kroner
 • Fire ulike prosjekter innenfor kunstig intelligens og IKT ble tildelt næ3 3 millioner kroner

 

Følgende prosjekter er tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldende strategi, totalt 38 prosjekter:

 1. Agder XR «Kompetansenettverk» med kroner 450 000
 2. Beyonder «Forprosjekt batterifabrikk Sirdal» med kroner 610 000
 3. Blå Kors kristiansand «Sammen for sysselsetting år 1» med kroner 700 000
 4. Egde Consulting AS «Nærings PhD år 4» med kroner 511 014
 5. Eyde klyngen «Co2 fangst» med kroner 200 000
 6. Eyde klyngen «Agder Batteri år 3» med kroner 1 300 000
 7. GCE NODE «Havvind år 2» med kroner 1 100 000
 8. GE Healthcare «LEIDA år 1» med kroner 745 000
 9. Geitmyra Kristiansand «Læringsrik mat på SFO i Agder» med kroner 500 000
 10. Innakva Klynge «Profesjonalisering og videre vekst» med kroner 1 000 000
 11. Innakva Lab «Utvikling av infrastruktur, kompetanse og kapasitet» med kroner 3 100 000
 12. Innovation Lab «K-14 år 3» med kroner 500 000
 13. KS Agder «Inn i jobb år 1» med kroner 1 200 000
 14. KS Agder «READ år 2 av 4» med kroner 1 000 000
 15. Kunstsilo «Digitalisering og immaterialrett år 1» med kroner 606 000
 16. Lindesnes Kommune m.fl. «VIL og KAN år 2 av 4» med kroner 350 000
 17. MIL «AI Hub år 2» med kroner 960 000
 18. Morrow AS «Resirkulering batterimaterialer år 2» med kroner 1 250 000
 19. NHO Agder «Scale up Nordic år 1» med kroner 1 100 000
 20. NLA Høgskolen «Bachelorstudier år 2» med kroner 1 330 000
 21. Norce «Kompetansesenter år 1» med kroner 1 000 000
 22. NORCE «Lagune forprosjekt» med kroner 530 000
 23. Næringsforeningen i Kristiansand «Flere i arbeid» med kroner 500 000
 24. Næringsforeningen i Kristiansand «K-14 år 3» med kroner 500 000
 25. SinPro AS «M-AI år 2» med kroner 1 250 000
 26. SinPro AS «Utviklingsprosjekter» med kroner 800 000
 27. SSHF «Mini Risk» med kroner 310 000
 28. SSHF «Campus Sør år 2 av 5» med kroner 1 000 000
 29. SSHF ABUP «Mini risk år 2» med kroner 345 000
 30. SSHF «Campus Sør - Simulering år 1» med kroner 700 000
 31. Universitetet i Agder «Profesjonsstudie psykologi» med kroner 2 700 000
 32. Universitetet i Agder «Master i rettsvitenskap» med kroner 1 500 000
 33. Universitetet i Agder «Shift Master i Entreprenørskap år 4» med kroner 6 250 000
 34. Universitetet i Agder «Godt begynt, varig endring år 3 av 5» med kroner 700 000
 35. Universitetet i Agder «Postdoc Giftalger år 3» med kroner 1 327 000
 36. Universitetet i Agder «Listerfjordene, år 1 av 4» med kroner 1 100 000
 37. Universitetet i Agder «Studium i inkluderingskompetanse år 3 av 3» med kroner 1 000 000
 38. Universitetet i Agder «Agder Batteri kompetanse år 2» med kroner 1 000 000
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down