Kompetansefond

Egde - Nærings-Phd

Phd-kandidaten Øysten Tønnessen forsker her på kreativitet, kunnskapsdeling og fjernarbeid på arbeidsplassen. Egde Consulting AS og Norges Forskningsråd har inngått avtale om Nærings-Phd prosjekt med UiA. Kompetansefondet gir en årlig støtte på rundt 500 000 i 4 år. 

Feltet har fått en særlig relevans i en tid med reiserestiksjoner og lange perioder med smittevernstiltak. Mange virksomheter vurderer ulike måter å organisere arbeid på for fremtiden. I tråd med dette har prosjektet inkludert alternative former for fjernarbeid i forskningen, i særdeleshet hybride løsninger. Prosjektet ser på hvordan fleksible og hybride arbeidsmåter skal organiseres for å skape best mulig grobunn for kreativitet og innovasjon-

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down