Kompetansefond

Tildelinger februar 2019

Med frist 1.november 2018 utlyste stiftelsen ideskisser på to temaområder: økt arbeidsdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Disse prosjektene fikk tildelinger i styremøte 8.februar 2019.

5. aug 2020 kl 12.33 Kristoffer

 

Videreføringer av flerårige prosjekter:

2018-10 Oxford Research Integrering som virkemiddel, år 3 av 3 317 000
2018-11 Hamran Snekkerverkst. Hamran 4.0,   år 3 av 3 450 000
2018-17 SSHF Systematisk feedback i terapi år 4 av 5 343 000
2018-21 SSHF Multi-family Cognitive Treatm. år 4 av 5 134 000
2018-29 KS Agder Drømmejobben, år 3 av 4 717 000
2018-30 UiA Nye veier, år 3 av 4 2 100 000
2018-38 Bus Reg KrS Økosystem for vekstbedrifter år 2 2 800 000
2018-42 Lister Nyskapning Innakva år 2 800 000
2018-43 Eyde nettverket Eyde Brilliant Industry år 3 av 3 470 000
2018-49 Egenregi Agderprosjektet år 5 av 5 700 000
2018-50 Coworx Oppstart Farsund 600 000

Bevilgninger til nye prosjekter

2018-7 Bjelland Næringsutvikling  Ekstragiv Bjelland 154 000
2018-16 Egde Consulting Nærings-PhD inntil  485 000
2018-18 GCE NODE Metodikk f. økt konkurransekraft 800 000
2018-19 NCE Eyde og Lister Nyskapning Økosyst. f bærekraftig entreprenørskap 500 000
2018-20 Moment AS Veksthus for tidligfasebedrifter 1 425 000
2018-31 Innoventus Sør Kommersialisering av forskning 450 000
2018-32 Sinpro Kompetanseprosjekt 800 000
2018-48 Egenregi Implementering Agderprosjektet 2 000 000
2018-46 Coverks Kreativ start år 1 500 000

Sørlandets Kompetansefonds strategi de kommende årene er fokusert på to hovedområder. Vi ønsker å støtte tidlig-innsats prosjekter som kan kvalifisere flere sørlendinger til yrkesdeltakelse. Vi ønsker også å støtte tiltak som kan legge til rette for at vi får flere vekstbedrifter i regionen.

For begge hovedområdene ba vi interessenter, enten alene, eller fortrinnsvis i samarbeid med andre, å komme med idéer og innspill. Det var ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender,  og andre relevante samarbeidspartnere, har noen av forslagene blitt utviklet og konkretisert til utviklingsprosjekter med støtte fra Kompetansefondet

                                                                                   

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down