Kompetansefond

Ny tildeling på 28,6 millioner

Styret i Sørlandets Kompetansefond vedtok fredag 9. desember å tildele totalt 28,6 millioner kroner til 26 prosjekter.

14. des 2022 kl 14.03 Linn-Iren Tønnessen

Etter tre veldig gode år i finansmarkedene har 2022 bydd på en meget sterk korreksjon. Ved utgangen av november hadde fondets investeringer en bruttoavkastning i 2022 på minus 80 mill kr, tilsvarende en reduksjon på 6 prosent. Fondet opparbeidet imidlertid en betydelig bufferkapital i de gode årene, så vi kan fortsatt legge til grunn en langsiktig utdelings-kapasitet på 30-35 mill kr årlig.

Så langt i 2022 har det vært gjort tildelinger med 9,5 mill kr.  Høstens utlysning har derfor kun hatt åpning for fornyelse av de flerårige prosjektene vi allerede er inne i.  

I denne siste runden mottok vi 26 søknader for i alt 34 mill kr. Fredag 9. desember vedtok styret bevilgninger på 28,6 mill kr, slik at årets tildelinger blir på i alt 38,1 mill kr.

Ser vi 2022 under ett blir forslaget slik:

 • UiA får tildelinger med i alt 12,6 mill kr, fordelt på 7 prosjekter
 • Vi har 10 entreprenørskaps- og innovasjonssenterprosjektene (inkl. UiA) som utgjør 9,2 mill kr
 • Vi har 10 levekårsprosjekter som utgjør 12,7 mill kr
 • Vi har 11 batteri, havvind, hydrogen og sirkulærøkonomi prosjekter som utgjør 11,2 mill kr
 • Det er følgende fordeling på bevilget og foreslått bevilget totalt for 2022 per region:
  • 15 tildelinger som dekker hele Vest-Agder er i alt 20,9 mill kr
  • 14 tildelinger til Lister (7) og Lindesnes (7) for henholdsvis 5,3 mill kr og 5,6 mill kr, i hovedsak knyttet til Innakva samt SinPro/SIM aktivitetene. Samlet andel i kroner til vestregionen blir 29 prosent.
  • 7 tildelinger i Kristiansand 6,2 mill kr

 

Her er tildelingene som ble vedtatt fredag 9. desember

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down