Kompetansefond

Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1.november

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1.november 2019.

5. aug 2020 kl 12.08 Kristoffer

Søknaden skal sendes til post@kompetansefond.no og inneholde rapport om prosjektåret 2019, oppdatert budsjett og aktivitetsplan for prosjektåret 2020.

Tildeling av midler vil skje i styremøte innen utgangen av februar 2020.

Søknadsrunden med frist 1.november gjelder kun allerede igangsatte prosjekter, som har kontrakt med Sørlandets Kompetansefond

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down