Kompetansefond

30 millioner i nye bevilgninger fra Kompetansefondet

Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år.

14. des 2021 kl 11.01 Abel Cecilie Knibe Kroglund

I høstens utlysning inviterte stiftelsen til prosjekter innenfor energi og bærekraft, samt AI og digitalisering. Vi bad også om prosjekter for desentralisert forskning og utdanning i tillegg til søknader om videreføring av satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse.

Utlysningen resulterte i 40 søknader med samlet søknadssum rundt 50 mill kr.  Halvparten av disse er videreføring av flerårige prosjekter. Kompetansefondet har opprettholdt satsingen på disse prosjektene med hele 25,5 mill kr.  

6 nye prosjekter har fått tildeling på i alt 4,1mill kr

Tidligere i år har stiftelsen allerede bevilget midler til 12 prosjekter med 10,4 mill kr.

Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år og høyere enn forventet utdelingsnivå fremover. Årsaken til det høye nivået i år er sommerens ekstrautlysning.  

Kompetansefondet mener at færre, men store og langsiktige, prosjekter gir oss bedre mulighet til å oppnå flere arbeidsplasser og bedre levekår i regionen. Det betyr at vi får flere langsiktige forpliktelser. I denne tildelingsrunden har vi derfor hatt noe mindre mulighet til å inngå nye prosjekter enn tidligere selv om vi fikk mange søknader med høyt nivå.

Her er prosjektene som har fått tildeling i styremøte 13. desember

 

Nye prosjekter                                                                                                                   Beløp

2021-46              SKMU                  Digitalisering og immaterial rett                              606 000                            

2021-51              NORCE                Lagune                                                                            530 000                            

2021-55              Geitmyra            KrsLæringsrik mat på SFO                                         500 000                            

2021-32              Eydeklyngen      Co2-fangst, forprosjekt                                                200 000                            

2021-29              KS                         Agder Inn i jobb                                                           1 200 000                      

2021-56              UiA                       Listerfjordene Modellsystem                                    1 100 000                         

                                                                                           Sum                                              4 136 000   

 

 

                         

Flerårige                                                                                                                    Beløp                  

2021-22              EgdeNærings                    PhD siste år                                      511 014                            

2021-23              MIL                                     AIHub                                                960 000                            

2021-25              Lindesnes Kommune      Vil og kan                                          350 000                                                          

2021-28              SINPRO                               M-AI1                                                 250 000                            

2021-33              NLA                                     Bachelorstudier                             1 330 000                         

2021-35              Næringsfor i KrS               K14                                                   1 000 000                            

2021-38              UiA Handelshøyskole      SHIFT                                                6 250 000                            

2021-39              UiA                                      Godt begynt                                        700 000                            

2021-40              KS Agder                            READ                                                1 000 000                            

2021-41              Morrow AS                        Resirkulering batteri                    1 250 000                            

2021-42              Eyde klyngen                    Agder Batteri                                  1 300 000                            

2021-45              SSHF                                   Campus Sør år 2                             1 000 000                            

2021-47              Innakva Lab                      Utv av infrastruktur                      3 100 000                            

2021-49              Innakva klynge                 Profesjonalisering                         1 000 000                            

2021-52              UiA                                      Postdoc giftalger (Innakva)          1 327 000             

2021-57              UiA                                      Inkluderingskompetanse              1 000 000                            

2021-58              UiA                                      Batteri Agder Kompetanse            1 000 000                            

2021-59              SSHF ABUP                        Mini RISK år 2                                  345 000                            

2021-61              SINPRO                              Utviklingsprosjekter                         800 000                            

                                                          Sum flerårige                                                          25 473 014

 

 

 

 

 

                     

                 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down