Tildelinger februar 2019

Med frist 1.november 2018 utlyste stiftelsen ideskisser på to temaområder: økt arbeidsdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Disse prosjektene fikk tildelinger i styremøte 8.februar 2019.

 

 

Videreføringer av flerårige prosjekter:

2018-10               Oxford Research             Integrering som virkemiddel, år 3 av 3                317 000

2018-11               Hamran Snekkerverkst.  Hamran 4.0,   år 3 av 3                                          450 000

2018-17               SSHF                               Systematisk feedback i terapi år 4 av 5                 343 000

2018-21               SSHF                               Multi-family Cognitive Treatm. år 4 av 5               134 000

2018-29               KS Agder                         Drømmejobben, år 3 av 4                                     717 000

2018-30               UiA                                   Nye veier, år 3 av 4                                             2 100 000

2018-38               Bus Reg KrS                    Økosystem for vekstbedrifter år 2                     2 800 000

2018-42               Lister Nyskapning            Innakva år 2                                                          800 000

2018-43               Eyde nettverket              Eyde Brilliant Industry år 3 av 3                            470 000

2018-49               Egenregi                           Agderprosjektet år 5 av 5                                     700 000

2018-50               Coworx                             Oppstart Farsund                                                  600 000

 

Bevilgninger til nye prosjekter

2018-7                Bjelland Næringsutvikling            Ekstragiv Bjelland                                        154 000

2018-16               Egde Consulting                         Nærings-PhD                                      inntil  485 000

2018-18               GCE NODE                                Metodikk f. økt konkurransekraft                  800 000

2018-19               NCE Eyde og Lister Nyskapning 

                            Økosyst. f bærekraftig entreprenørskap                                                           500 000

2018-20               Moment AS                             Veksthus for tidligfasebedrifter                    1 425 000

2018-31               Innoventus Sør                         Kommersialisering av forskning                     450 000

2018-32               Sinpro                                       Kompetanseprosjekt                                      800 000

2018-48               Egenregi                                  Implementering Agderprosjektet                 2 000 000

2018-46               Coverks                                     Kreativ start år 1                                             500 000

     

Sørlandets Kompetansefonds strategi de kommende årene er fokusert på to hovedområder. Vi ønsker å støtte tidlig-innsats prosjekter som kan kvalifisere flere sørlendinger til yrkesdeltakelse. Vi ønsker også å støtte tiltak som kan legge til rette for at vi får flere vekstbedrifter i regionen.

For begge hovedområdene ba vi interessenter, enten alene, eller fortrinnsvis i samarbeid med andre, å komme med idéer og innspill. Det var ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender,  og andre relevante samarbeidspartnere, har noen av forslagene blitt utviklet og konkretisert til utviklingsprosjekter med støtte fra Kompetansefondet