Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

 • Tildelinger februar 2021 - Storsatsing på batteri

  Årets utlysning dreide seg om videreføring av satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse. I tillegg inviterte vi spesielt til prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og batteri, havnæringene, samt kunstig intelligens og digitalisering i næringslivet. Styret vedtok fredag 12.02 bevilgninger på 32 mill. kr.

 • Utlysning høst 2020 - søknadsfrist 1.november

  I tillegg til våre to hovedsatsninger innen entreprenørskap og tidlig innsats så inviterer kompetansefondet i høst også spesielt til prosjekter innenfor områdene: • energi og bærekraft, herunder sirkulærøkonomi og batteri • havnæringene • kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet

 • Åpent for påmelding - Lekbasert Læring for barnehager i Agder

  Kompetansefondene i Agder utlyser støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring. Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. Nå er det åpent for påmelding. Søknadsfrist 1.september

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

Periode: 2019 - 2022, Formål: Levekår Inkluderingskompetanse

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Periode: 2014 - 2018, Formål: Kompetanseheving Agderprosjektet

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning) i 50 fokusbarnehager (fokusgruppe). Barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før (sammenligningsgruppe).

 1. Kompetanseheving

Periode: 2007 - 2020, Formål: Kompetanseheving UiA

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 90 millioner til UiA.

 1. Kompetanseheving
Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down