Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • 30 millioner i nye bevilgninger fra Kompetansefondet

    Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år.

  • Ekstrautlysning sommeren 2021

    Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 25. august 2021. Utlysningen har en økonomisk ramme på inntil 5 mill. kr, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

  • Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1.november

    For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1.november 2019.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down