Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • Kompetansefondet bevilger til havvindsatsing på Sørlandet

    Fredag 16. september bevilget styret i Sørlandets Kompetansefond 4,5 millioner kroner til satsing på havvind i Agder.

  • Søknadsfrist 1. november 2022 for flerårige prosjekter

    Igangsatte flerårige prosjekter med Kompetansefondet - uansett tema – har frist for fornyet søknad 1. november. Tildeling blir gjort 9. desember 2022.

  • Nye medarbeidere i Sørlandets Kompetansefond

    Kompetansefondet utvider staben sin for å jobbe mer direkte inn mot våre prosjekter og samarbeidspartnere. Forrige uke var to nye medarbeidere på plass i sine nye roller.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down