Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Alt du må vite om å søke og rapportere

Kompetansefond

  • Nytt levekårsprogram: Forebygging av ungt utenforskap på Agder

    Sørlandets kompetansefond har sammen med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings og kompetansefond etablert et program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  • Utlysning for tildeling av prosjekttilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind 2024

    Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 28. februar 2024. Utlysningen har en økonomisk ramme på ti millioner kroner bevilget på statsbudsjettet for 2024, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert til høsten.

  • Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2023

    Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2023. Søknadsfrist er 1. november 2023 for både nye og flerårige prosjekter

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

Tildelinger 2023

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Tildelinger 2022

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder.

Tildelinger 2021

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down