Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2021

    Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2021. Søknadsfrist er 1.november 2021 for både nye og flerårige prosjekter.

  • Tildelinger ekstra sommerutlysning

    17. september tildelte styret i Sørlandets Kompetansefond midler til prosjekter som søkte på fondets ekstra sommerutlysning.

  • Ekstrautlysning sommeren 2021

    Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 25. august 2021. Utlysningen har en økonomisk ramme på inntil 5 mill. kr, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

Periode: 2019 - 2022, Formål: Levekår Inkluderingskompetanse

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Leseprosjektet READ

Sørlandets Kompetansefond støtter et flerårig prosjekt for å bedre barns leseferdigheter.

Periode: 2014 - 2018, Formål: Kompetanseheving Agderprosjektet

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning) i 50 fokusbarnehager (fokusgruppe). Barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før (sammenligningsgruppe).

  1. Kompetanseheving
Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down