Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1. april

    For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1. april 2023.

  • 30 millioner i nye bevilgninger fra Kompetansefondet

    Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år.

  • Ny tildeling på 28,6 millioner

    Styret i Sørlandets Kompetansefond vedtok fredag 9. desember å tildele totalt 28,6 millioner kroner til 26 prosjekter.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down