Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • Utlysninger kompetanseprosjekter 2022 – Havvind

    Kompetansefondet har en ekstrautlysning for havvind-prosjekter med søknadsfrist 1. september 2022.

  • Kompetansefondet søker prosjektkoordinator

    Vi ønsker nå å forsterke teamet og søker etter en engasjert og erfaren prosjektkoordinator som også har interesse for å videreutvikle våre arbeidsmetoder og strategier.

  • Kompetansefondet og cultiva søker ny administrasjonsansvarlig

    Stillingen er en fast ansettelse, delt 50 % mellom hver av stiftelsene. Ønskelig oppstart er våren 2022.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Periode: 2019 - 2022, Formål: Levekår Inkluderingskompetanse

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down