Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Kan vi samarbeide?

Kompetansefond

  • 30 millioner i nye bevilgninger fra Kompetansefondet

    Totale prosjektbevilgninger fra Kompetansefondet i 2021 blir totalt 40 mill kr. Dette er den største årlig tildeling på 15 år.

  • Utlysning – kompetanseprosjekter høsten 2021

    Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2021. Søknadsfrist er 1.november 2021 for både nye og flerårige prosjekter.

  • Tildelinger ekstra sommerutlysning

    17. september tildelte styret i Sørlandets Kompetansefond midler til prosjekter som søkte på fondets ekstra sommerutlysning.

Se mer aktuelt

Prosjekter vi har støttet

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

Egde - Nærings-Phd

Periode: 2019 - 2022, Formål: Levekår Inkluderingskompetanse

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Se flere prosjekter
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down