Kompetansefond

Alt du må vite om å søke og rapportere

Her får du veiledning når du skal søke støtte og oversikt over hva du må rapportere dersom du har fått tildeling.

Prosjekter

Prosjektene skal rettes inn mot de ulike strategiområdene til Kompetansefondet.

Hvordan søke

To ganger i året vil det være utlysninger med angitte satsningsområder. Kompetansefondet kan i tillegg utvikle prosjektideer med andre interessenter eller egenregiprosjekter.

Nyttig informasjon til dere som har fått en tildeling

Her får du informasjon om hvordan dere får utbetalt pengene, hva dere må rapportere og hvordan dere eventuelt kan søke om å gjøre endringer.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down