Om oss

21. September 2016

Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole / universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings / utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner.

Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond er organisert som en stiftelse og ble opprettet 27. september 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. Fondets vedtekter fastslår at fondet skal tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Fondet skal bidra til å utvikle Universitet på Sørlandet.

Fondets midler ble reist gjennom en donasjon av aksjer i det fusjonerte kraftselskapet Agder Energi AS. Aksjeposten i Agder Energi ble i desember 2002 solgt til Statkraft Holding AS. Salgssummen fratrukket utgjør Kompetansefondets grunnkapital. Stiftelsens egenkapital var 662 millioner pr. 31.12.15.