gimlemoen_campus_slider

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 65 mill. til UiA.

Stewart_slider

Stewart platformen benyttes i mekatronikk-undervisning og forskning ved Universitetet i Agder. Kompetansefondet er en av flere som støtter mekatronikk satsingen ved UiA.

young boy have fun in water at sea

Sørlandsbadet er en del av samarbeidsprosjektet Sydspissen Familieopplevelser, som bidrar til bedre levekår og sikrer arbeidsplasser.

Forskningsenheten_Slider

Sørlandets Sykehus har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU satsingen ved andre ikke-universitetssykehus i landet. Forskningsenheten har mottatt tildelinger fra Kompetanseffondet.

BI_Kristiansand_Slider

BI Kristiansand har opprettet et eget senter for opplevelsesøkonomi. Kompetansefondet har bidratt med finansiell støtte.

Elkem_Solar_testovn_slider

Forskningsenheten ved Elkem Solar I Kristiansand er et viktig kompetansemiljø. Testovn for silisium er et av flere prosjekter de har ansvar for.

Gimlekollen Mediesenter

Mediehøgskolen er en privat høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i journalistikk og kommunikasjon. Kompetansefondet har tildelt støtte fra 2002.

Forrige Neste

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og administrasjonen.

Kontakt oss

Søknader

Her finner du søknadsskjema, søknadskriterier og veiledning til søknadsskjema

Gå til søknader

Nyheter

Postjournaler 2014

23. March 2015

Les mer
logopil

Tildelinger februar 2015

10. February 2015
Styret i Sørlandets Kompetansefond behandlet årets tildelinger i sitt møte mandag 9.februar. Samlet er det besluttet å dele ut ca. 24 mill kr til 45 ulike prosjekter i Vest-Agder. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til...
Les mer

Yrkesutdanning i Vest-Agder

4. September 2014
Med finansiering fra Sørlandets Kompetansefond og Vest-Agder fylkeskommune har Agderforskning gjennomført et prosjekt som har fokusert på relasjonen mellom utdanning og opplæring av lærlinger. Formålet med dette prosjektet er å frem...
Les mer
Flere nyheter

Satsingsområder

satsning

Ut fra regionens eksisterende næringsliv og muligheter generelt sett har Kompetansefondet valgt ut seks satsingssektorer. Kompetansefondets søker å rette sine satsinger inn på de næringer og områder som allerede har en viss styrke eller kritisk masse.

Bevilgningene skal gå til rene kompetansehevende aktiviteter som forskning, utdanning og kunnskapsspredning. Samtidig må man ha et åpent øye og forståelse for de innsatsfaktorer og mekanismer som gjør seg gjeldende i næringsutvikling,

og som Kompetansefondet ikke kan påvirke i særlig grad i egen regi. Derfor er regional samhandling med andre aktører også en viktig strategisk faktor.