http://best-writers-service.com/writing-help/

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 65 mill. til UiA.

Stewart platformen benyttes i mekatronikk-undervisning og forskning ved Universitetet i Agder. Kompetansefondet er en av flere som støtter mekatronikk satsingen ved UiA.

Sørlandsbadet er en del av samarbeidsprosjektet Sydspissen Familieopplevelser, som bidrar til bedre levekår og sikrer arbeidsplasser.

Sørlandets Sykehus har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU satsingen ved andre ikke-universitetssykehus i landet. Forskningsenheten har mottatt tildelinger fra Kompetanseffondet.

BI Kristiansand har opprettet et eget senter for opplevelsesøkonomi. Kompetansefondet har bidratt med finansiell støtte.

Forskningsenheten ved Elkem Solar I Kristiansand er et viktig kompetansemiljø. Testovn for silisium er et av flere prosjekter de har ansvar for.

Mediehøgskolen er en privat høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i journalistikk og kommunikasjon. Kompetansefondet har tildelt støtte fra 2002.

Forrige Neste

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og administrasjonen.

Kontakt oss

Søknader

Her finner du søknadsskjema, søknadskriterier og veiledning til søknadsskjema

Gå til søknader

Nyheter

Tildeling februar 2017

20. February 2017
I tråd med fondets strategi har styret i årets bevilgninger fokusert på prosjekter som styrker økosystemet rundt entreprenører og bedrifter som har vilje og evne til å vokse. Samtidig fortsetter prioriteringen av prosjekter innen tidl...
Les mer

Kompetansemidler for 2016

19. September 2016
Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2016. Fondet har nylig revidert sin strategi og satsningsområder. Søknader som tydelig kan bidra til realisering av hovedmålene arbeidsplasser og levekår vi...
Les mer

Tildelinger 8.februar 2016

9. February 2016
Styret i Sørlandets Kompetansefond besluttet mandag 8.februar å dele ut 22 mill kr til 43 ulike prosjekter i Vest-Agder. Totale bevilgninger for 2015 blir 23 mill kr. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetansehevi...
Les mer
Flere nyheter

Satsingsområder

  • 1Havnæringer og offshorevirksomhet
  • 2Prosessindustri og treindustri
  • 3Effektiv industriproduksjon
  • 4Fornybar energi

Ut fra regionens eksisterende næringsliv og muligheter generelt sett har Kompetansefondet valgt ut fire satsingssektorer. Kompetansefondets søker å rette sine satsinger inn på de næringer og områder som allerede har en viss styrke eller kritisk masse.

Bevilgningene skal gå til rene kompetansehevende aktiviteter som forskning, utdanning og kunnskapsspredning. Samtidig må man ha et åpent øye og forståelse for de innsatsfaktorer og mekanismer som gjør seg gjeldende i næringsutvikling,

og som Kompetansefondet ikke kan påvirke i særlig grad i egen regi. Derfor er regional samhandling med andre aktører også en viktig strategisk faktor.

play real slot online