http://best-writers-service.com/writing-help/

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 65 mill. til UiA.

Stewart platformen benyttes i mekatronikk-undervisning og forskning ved Universitetet i Agder. Kompetansefondet er en av flere som støtter mekatronikk satsingen ved UiA.

Sørlandsbadet er en del av samarbeidsprosjektet Sydspissen Familieopplevelser, som bidrar til bedre levekår og sikrer arbeidsplasser.

Sørlandets Sykehus har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU satsingen ved andre ikke-universitetssykehus i landet. Forskningsenheten har mottatt tildelinger fra Kompetanseffondet.

BI Kristiansand har opprettet et eget senter for opplevelsesøkonomi. Kompetansefondet har bidratt med finansiell støtte.

Forskningsenheten ved Elkem Solar I Kristiansand er et viktig kompetansemiljø. Testovn for silisium er et av flere prosjekter de har ansvar for.

Mediehøgskolen er en privat høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i journalistikk og kommunikasjon. Kompetansefondet har tildelt støtte fra 2002.

Forrige Neste

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og administrasjonen.

Kontakt oss

Søknader

Her finner du søknadsskjema, søknadskriterier og veiledning til søknadsskjema

Gå til søknader

Nyheter

Entreprenørskap som vekststrategi ...

22. January 2018
Sørlandets Kompetansefond har nå vedtatt ny strategi. For å nå målet vårt, om å sikre arbeidsplasser og styrke levekårene i Vest-Agder, vil fondet styrke økosystemet rundt bedrifter som har vilje og evne til å vokse, såkalte veks...
Les mer

Strategi revideres – Ingen ny utl...

9. October 2017
Sørlandets Kompetansefond arbeider med å revidere sin strategi.  Det blir derfor ikke utlysning for nye søknader for høsten 2017. Søknader som allerede har fått bevilgning, og som er i et flerårig løp, skal som vanlig søke innen 1...
Les mer

Utlysning

26. September 2017
Idéskisser vedrørende forsterket næringsarbeid for unge vekstbedrifter i Vest Agder   Unge vekstbedrifter er en viktig kilde til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Det ble etablert 2164 nye bedrifter i fylket i fjor, men bare et f...
Les mer
Flere nyheter

Satsingsområder

  • 1Havnæringer og offshorevirksomhet
  • 2Prosessindustri og treindustri
  • 3Effektiv industriproduksjon
  • 4Fornybar energi

Ut fra regionens eksisterende næringsliv og muligheter generelt sett har Kompetansefondet valgt ut fire satsingssektorer. Kompetansefondets søker å rette sine satsinger inn på de næringer og områder som allerede har en viss styrke eller kritisk masse.

Bevilgningene skal gå til rene kompetansehevende aktiviteter som forskning, utdanning og kunnskapsspredning. Samtidig må man ha et åpent øye og forståelse for de innsatsfaktorer og mekanismer som gjør seg gjeldende i næringsutvikling,

og som Kompetansefondet ikke kan påvirke i særlig grad i egen regi. Derfor er regional samhandling med andre aktører også en viktig strategisk faktor.

play real slot online