Kompetansefond

Windport - Neste generasjon havn for havvind

Støtte 2022: 1 500 000 kroner

Kompetansefondet har delfinansiert et forprosjekt “Havnelogistikk for offshore vind” siden våren 2022 (0,5 millioner kroner), som har bidratt til økt kompetanse om havvind. Omfanget har økt i takt med økt forståelse for havvind, samt nytt ambisjonsnivå for havvind i Norge. Windport er en viktig bidragsyter for at regionen skal lykkes innenfor havvind, og selskapet er et industrikonsortium for havvind initiert av GOT i Mandal sammen med Lindesnes kommune og Kristiansand Havn.

Regjeringen har mål om å tildele 30 GW havvindproduksjon innen 2040, som tilsvarer omtrent mengden strøm produsert i Norge per i dag. Ambisjonen vil kreve en stor omstilling av norsk industri, ikke minst utvidet havnekapasitet. Windport har tatt en rolle som fasilitator for leverandørindustrien på Agder i tett samarbeid med Fremtidens Havvind. Selskapet inngikk i august 2022 en intensjonsavtale med ett av konsortiene på Sørlige Nordsjø II (Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN).

Prosjektet skal resultere i en modell for “Neste generasjon havn for havvind”, ved å ta i bruk ny teknologi og kompetanse. Prosjektet er også med på å ivareta felles interesser til hele havvindmiljøet i vestre Agder.

Prosjektet varer fra oktober 2022 til mars 2023.

Kontaktperson i prosjektet er Turid Storhaug.

Her kan du lese om Windport.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down