Kompetansefond

Periode: 2007 - 2020, Formål: KompetansehevingEtablering og styrking av UiA

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 90 millioner til UiA.

UiA har en særskilt plass i fondets vedtekter: "Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet".

Fondet har over tid bevilget midler til utvikling av nye studier og programmer, etablering av MIL og ulike sentre. Siste store tildeling var på 5 millioner kroner,  bevilget i mai 2018 til Handelshøyskolen og Senter for Entreprenørskap.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down