Kompetansefond

UiA, Agder offshore energi - Kompetansesenter for Havvindteknologi

Bevilgning i 2022: 400 000,-

Prosjektleder: Michael Rygaard Hansen

Dette er et 6-årig prosjekt med totalt forventet bidrag fra kompetansefondet på 9 mill. År 1 er et forberedende år som legger grunnlaget for om prosjektet videreføres i full skala.

Ressursene inn i prosjektet er 5 professorer hvor av 3 er 20% stilling, 6 PhD-stillinger, 2 forskerstillinger og administrasjon.

UiA skal opprette energiutdanning på bachelor, master og Phd-nivå. Det skal bygges opp relevant forskningsinfrastruktur i regionen knyttet til offshore energi som dekker behovene både på forsknings- og industrinivå. I tillegg til gradsgivende utdanningstilbud etableres også en forskningsgruppe for energiteknologi. Utdanningstilbudet og forskningsfokuset bygger på allerede eksisterende tilbud og kompetansemiljøer. Prosjektet tar også sikte på et økt EVU tilbud.

 

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down