Kompetansefond

Campus Grimstad

UiA:  Agder Batteri - Kompetanse

 

Kompetansefondet støtter Universitetet i Agder som fra 2021 har satt i gang et storstilt samarbeid med næringslivet for å bygge opp batterikompetanse innen forskning, utdanning og samskaping.

Målet er å bli et av de ledende kunnskapsmiljøene i Norge, og at Sørlandet vil leve opp til det nye tilnavnet «batterikysten».

Det skal ansettes fire professorer, opprettes tre forskerstillinger, og utlyses seks ph.d.-stillinger. Minst én av professorstillingene er delt opp i fem deltidsstillinger fra næringslivet, og de seks ph.d.-stillingene vil fordobles gjennom eksternt finansierte prosjekter.

Universitetet går bredt ut for å rekruttere professoren som skal lede prosjektet. I rekrutteringen vil erfaring fra industrien samt evne til samarbeid og nettverksbygging være like så viktig som akademisk og pedagogisk kompetanse.

Prosjektet skal gå over fem år og er totalt på 68 millioner. Beregnet støtte fra Kompetansefondet er på 7,5 millioner fordelt på disse 5 årene.  Equinor, Elkem og Glencore Nikkelverk skal Morrow finansiere kompetanseoppbyggingen med 7,5 millioner kroner. I tillegg kommer det midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og en betydelig egenandel fra UiA

 

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down