Kompetansefond

MIT REAP Sør-Vestlandet

I flere tiår har en lukurativ oljesektor tiltrukket seg brorparten av landets tekniske ressurser og investeringer. Det har samtidig dempet både viljen og evnen til entreprenørskap innenfor andre eksportrettede næringssektorer. Da prosjektet startet stod spesielt Sørlandet og Vestlandet overfor store næringsmessige omveltninger og måtte redusere oljeavhengigheten. Det overordnede formålet med REAP er å bidra til vekstbasert omstilling for sørvestlandet gjennom innovasjonsdrevet entreprenørskap.

Sørlandets Kompetansefond har tatt initiativ til at fire nettverk og industriklynger i kystregionen fra Sørlandet til Ålesund deltar i MITs REAP program. REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Programme og er et 2 årig kurs/konsulentprogram. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser.

I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter men vi lykkes ikke særlig bra med å utvikle nye globale vekstbedrifter. Gjennom REAP programmet ønsker vi nå å utvikle en vekststrategi hvor fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups. Disse scaleups utgjør kanskje 1% av nyetableringene men står for potensielt 70% av de nye arbeidsplassene.

Kompetansefondets prosjekt ble avsluttet i 2017. Prosjektet er videreført i et samarbeid med de fire universitetene UiA, UiS, UiB og NTNU. Blant annet gjennomføres det et sommerkurs hvert år. I 2018 ble kurset holdt ved UiA.

Her kan du lese mer om sommerkurset ved UiA 2018

Her kan du lese mer om MIT REAP

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down