Kompetansefond

Lister Nyskaping - Hausvik som base for fornybar energi

Støtte 2022: 600 000 kroner. 

Kompetansefondet foretok en bevilgningsrunde høsten 2022 for å akselerere havvindutviklingen på Sørlandet, og stimulere til at det etableres nye lønnsomme arbeidsplasser i vår region på sikt. Kompetansefondet bevilget som en av fire prosjekter til Lister Nyskaping for vurdering av Hausvik som potensiell base for fornybar energi, deriblant havvind.

Lister Nyskaping er et innovasjonsselskap for selskaper i Listerregionen, og er en næringshage i Sivas næringshageprogram. Lister Nyskaping sitt mål er å være en regional partner på omstilling, innovasjon og utvikling.  

Regjeringen har mål om å tildele 30 GW havvindproduksjon innen 2040, som tilsvarer omtrent mengden strøm produsert i Norge per i dag. Ambisjonen vil kreve en stor omstilling av norsk industri, ikke minst utvidet havnekapasitet. Lister Nyskaping samarbeider med Farsund kommune og Lyngdal kommune under initiativet SOWE, som en del av havvind satsingen i Listerregionen. 

Hovedmålet med prosjektet er å invitere lokale bedrifter til å utvikle en forretningsplan for Hausvik som potensiell base for fornybar energi. Dette er et samarbeidsprosjekt, og prosjektet har nære koblinger til arbeidet som foregår hos Windport og Fremtidens Havvind.  

Prosjektet varer fra november 2022 til april 2023. 

Kontaktperson i prosjektet Kjell Vidar Netland. 

Her kan du lese om Lister Nyskaping. 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down