Kompetansefond

Prosjektteamet i READ Seniorrådgiver Christiane Marie Ødegård i KS Agder sammen med prosjektkoordinatorene i READ Agder, Line Håberg Løvdal og Hege Solli.

Leseprosjektet READ

Sørlandets Kompetansefond støtter et flerårig prosjekt for å bedre barns leseferdigheter.

Leseprosjektet READ

READ et system og en metode der foreldre leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte.  Forskning viser at når foreldre leser daglig sammen med barnet og har samtaler med barnet om innholdet (dialogisk lesing), så har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter.  Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn på skolen. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke det lokale biblioteket for videre lesing med barnet.

READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel (Oxford University).

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder 

  • Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler.
  • Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
  • Medvirke til gode levekår på Agder
  • Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår
  • Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt (6 måneder – 12 måneder) og mellomkort sikt (12 måneder- 36 måneder)

 

Det er KS Agder som er mottaker av prosjektmidlene som er et spleiselag mellom Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

  1. april ble det ansatt to prosjektkoordinatorer som har ansvar for forberedelse og gjennomføring av leseprosjektet READ i Agder i samarbeid med kommunene.

Line H. Løvdal er rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune. Hun har bakgrunn fra barnehage og skole, og fra koordinering av prosjekter, som satsingen Inkluderende læringsmiljø.

Hege Solli er avdelingsleder for biblioteket i Lyngdal kommune. Hun har bakgrunn fra bibliotek- og kulturutvikling, og har arbeidet mye med prosjektutvikling og litteraturformidling.

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down