Kompetansefond

Prosjektledere Christina Klausen og Odd Joar Svensson

KS - Inn i jobb

Støttebeløp: 1,2 millioner årlig

Prosjektleder: Christina Klausen (sentralt) Odd Joar Svensson (Agder)

Arbeidsinkludering er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene vi har som samfunn. Et stort utenforskap har konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og det har konsekvenser for videreføringen av velferdsstaten. Kommunal sektor kan ha en viktig rolle i inkluderingsarbeidet.

Inn i Jobb er et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. Målet er a gi drahjelp til kommunene i arbeidet med å redusere utenforskap blant unge og samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Programmet skal først gjennomføres i regionene Agder, Innlandet og Nordland.

Kompetansefondet støtter kompetansehevingsarbeid i agderkommunene. Kristiansand, Lyngdal, Kvinesdal og Grimstad er deltakende kommuner fra Agder.

i 2021 er programmet fortsatt i tidligfase, og det er ennå uklart hvilke konkrete virkemidler som skal tas i bruk. Regionene Agder, Innlandet og Nordland er pilotregioner. Programmet planlegges å gå fra 2020 til 2023. Kompetansefondet kom med sitt første bidrag i 2021.

Her kan du lese mer om prosjektet

Her kan du lese ProBa sin første underveisrapport

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down