Kompetansefond

Periode: 2019 - 2022, Formål: LevekårProsjekt: Inkluderingskompetanse - videreutdanning UiA

For å oppnå bedre levekår i Vest-Agder ønsker Kompetansefondet å bidra til tiltak som øker arbeidsdeltakelsen. Vi delfinansierer utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstilbud i Inkluderingskompetanse ved UiA

Universitetet i Agder tilbyr kompetanseheving for personer som jobber med arbeidsinkludering med mål om å at de skal ha et best mulig utgangspunkt til å møte sine brukere. I dag skal saksbehandlere innen arbeidslivstjenester møte mennesker med sammensatte utfordringsbilder, og har behov for faglig trygghet i sitt virke. Inkluderingskompetanse er et studium som skal gi studenter redskaper til å forstå og fortolke sitt arbeidsfelt og de utfordringene de står overfor i dagens samfunn.

Studerer du Inkluderingskompetanse, får du gode kvalifikasjoner til stillinger som innebærer oppfølging, inkludering og rådgivning i arbeidsliv og utdanning, yrkes- og karriereplanlegging og jobbutvikling. Studiet tilbyr også relevant kompetanse til yrkesutøvere innenfor veiledning- og rådgivningstjenester knyttet til sosialfaglig virksomhet overfor ungdom, rådgivningsarbeid i skoler, kriminalforebyggende arbeid, oppfølging og inkluderingsarbeid med ensligemindreårige.

Kompetansefondets bidrag til prosjektets år 1 er 1,2 millioner. 

her kan du lese mer om det

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down