Kompetansefond

Fremtidens Havvind

Støtte 2022: 2 millioner kroner

Kompetansefondet har støttet prosjektet siden 2020 (1,25 mill i 2020 og 1,1 mill i 2021)  Omfanget har økt i takt med økt forståelse for havvind samt nytt ambisjonsnivå for havvind i Norge. Fremtidens Havvind er en viktig bidragsyter for at regionen skal lykkes innenfor havvind, og regionen ønsker å ta en klar posisjon gjennom etablering av kompetansesenter, industrisenter og driftssenter. Leverandørindustrien er bærebjelken i Agder, men et utvidet regionalt samarbeid mellom Farsund, Lyngdal, Lindesnes og Kristiansand skal bidra til etablering av disse havvindsenterne.

Det har vært en stor utvikling innen havvind det siste året, blant annet ved at Norge har økt sitt ambisjonsnivå til 30 GW installert havvind innen 2040. Bedriftene i Agder har markert seg mot flere mulige utbyggere, og samarbeidsavtaler er signert. Agder har også markert seg gjennom messer og i politiske fora, både nasjonalt og lokalt. Gjennom året har vi bygget opp et nettverk av bedrifter som viser kompetansen hos leverandørindustrien i Agder. Kystlinjen er kartlagt og Agder kan presentere egnede områder for produksjon, sammenstilling og drift. Fremtidens Havvind er fortsatt organisert som et regionalt samhandlingsprosjekt hvor deltagerne i prosjektet består av GCE NODE, NHO Agder, NCE EYDE, UiA, Agder fylkeskommune, Green Energy Network og Næringsalliansen i Agder.

Prosjektet blir støttes også av Agder Fylkeskommune, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond samt kommunene Kristiansand, Lindesnes, Farsund og Lyngdal.

Kontaktperson i prosjektet er Rune Klausen.

«Vi er veldig glade for å motta denne tillitserklæringen fra Sørlandets Kompetansefond. Fremtidens Havvind har vært med på å presse leverandørindustrien i vår region til å utforske havvindindustriens forretningsmuligheter. Med fortsatt støtte fra Sørlandets Kompetansefond kan vi få til enda mer fremover», sier Rune Klausen, prosjektleder i Fremtidens Havvind (kildeartikkel).

Her kan du lese mer om fremtidens havvind

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down