Kompetansefond

Utlysninger – søknadsfrist 20 januar 2020

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetansemidler på to hovedområder:

Økt yrkesdeltakelse i Vest Agder
Entreprenørskap som vekststrategi

5. aug 2020 kl 12.07 Kristoffer

Vi ønsker å støtte prosjekter for barn og unge som kan bidra til å kvalifisere flere til yrkesdeltakelse. Vi vil også støtte tiltak for å få flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen.

Prosjektene vi støtter bør være forskningsbaserte, godt forankret hos brukerne og med en klar plan for utrulling i praksis. I denne utlysningsrunden vil vi prioritere gode prosjekter vest i Vest Agder. 

Kompetansefondet er allerede involvert i langsiktige utviklingsprosjekter med et antall aktører i hele fylket, blant annet Innakva senteret i Lister, Senter for Innovasjon i Mandal og utvikling av et nytt innovasjonssystem for vekstbedrifter i Kristiansand. Fondet ønsker nå ideskisser på aktiviteter som kan forsterke disse aktivitetene, eller innspill på helt nye prosjekter som har til formål å utvikle entreprenørskapskulturen og unge vekstbedrifter i Vest Agder. 

Innen levekårsfeltet har fondets satsninger de siste årene konsentrert seg om “lekbasert læring” som handler å gi alle barn et likere utgangspunkt for skolestart, samt los-baserte opplegg rettet mot skoleungdom.  Fondet ønsker nå å vurdere nye muligheter for forskningsbaserte og praktiske kompetansehevende tiltak for unge i Vest Agder.

For begge hovedområdene ber vi interessenter å komme med idéer og innspill. I dialog med innsender og eventuelt andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet.

Her kan du lese mer om krav til søkerstrategi og kompetansefondets samfunnsoppdrag. Du kan også ringe Kompetansefondet på telefon 48 14 56 61.

Ideer og innspill sendes til post@kompetansefond.no senest innen 20. januar 2020. Tildeling vil tidligst bli gitt i styremøte februar 2020.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down