Kompetansefond

Utlysninger kompetanseprosjekter 2022 – Havvind

Kompetansefondet har en ekstrautlysning for havvind-prosjekter med søknadsfrist 1. september 2022.

23. jun 2022 kl 11.09 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Det er for tiden sterk interesse for havvind-prosjekter på Sørlandet og mange private og offentlige aktører posisjonerer seg for å bli del av denne spennende fremtidsnæringen. Kompetansefondet ønsker nå å støtte flere aktiviteter som kan bidra til å akselerere denne utviklingen og stimulere til at det etableres nye lønnsomme arbeidsplasser i vår region på sikt. Tildeling forventes i styremøte medio september 2022.

Igangsatte flerårige prosjekter med Kompetansefondet - uansett tema – har frist for fornyet søknad 1. november og tildeling i desember 2022.

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og budsjett med finansieringsplan, samt egenerklæringsskjema vedr. statsstøtte.

Ytterligere informasjon om bakgrunnen for utlysningen finnes på kompetansefond.no eller ved henvendelse til Kompetansefondet på telefon 38 05 64 20. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte idèer og innspill før eventuell innsending av søknad. 

Her kan du lese mer om hvordan du søker og om vår strategi for utdeling

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down