Kompetansefond

Utlysning – kompetanseprosjekter våren 2022

Sørlandets Kompetansefond har åpnet en todelt utlysning for våren 2022:

22. feb 2022 kl 12.25 Abel Cecilie Knibe Kroglund

1) Kortvarige prosjekter innen fornybar energi og elektrifisering, herunder batteri, havvind og hydrogen. Vi ser etter forprosjekter med mindre enn ett års varighet. Totalrammen på denne delen er på to millioner kroner.

2)  Fornyede søknader på allerede eksisterende flerårige prosjekter. Dette gjelder for alle flerårige prosjekter som har sin årlige fornyelse nå i vår, uavhengig av tema.

 

Søknadsfrist for begge kategoriene er 11. april 2022.

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.

Informasjon om Kompetansefondet og våre generelle søknadskriterier finner du her. Ta også gjerne kontakt med oss på telefon 38 05 64 20.

 

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett med finansieringsplan og egenerklæringsskjema for statsstøttereglene

 

Tildeling forventes å bli gitt i styremøte i mai 2022.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down