Kompetansefond

utlysning midler høst 2021

Sørlandets Kompetansefond lyser nå ut kompetanseprosjekter for høsten 2021. Søknadsfrist er 1.november 2021 for både nye og flerårige prosjekter.

24. sep 2021 kl 11.19 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Sørlandets Kompetansefonds strategi fokuserer på to hovedområder: (1) Kompetansetiltak for entreprenørskap for å få frem flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen. (2) Støtte til «tidlig innsats»-prosjekter for å få flere barn og unge til å gjennomføre utdanning og kvalifisere til yrkesdeltakelse.

I denne utlysningsrunden vil vi fortsette å ta imot søknader innen begge områder. Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer. 

I høst inviterer vi også spesielt til prosjekter innenfor områdene:

  • energi og bærekraft, herunder innen batteri, havnæringene og hydrogen
  • kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet
  • tiltak som kan skaffe flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i hele regionen, herunder desentralisert utdanning og prosjekter som kan bidra til etablering av forskningsmiljøer også utenfor regionhovedstaden

 

Prosjektene vi støtter bør generelt være godt forankret hos brukere, og med en klar plan for utrulling i praksis.  

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest-Agder fylke.

Søknad sendes til post@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og budsjett med finansieringsplan. Søknadsfrist 1. november 2021. Søkere som er i gang med flerårige prosjekter hos kompetansefondet bes også sende fornyet søknad for neste år innen 1.november.

Kompetansefondet er underlagt regelverket for statstøtte. Engenerklæringsskjema som skal følge med søknaden finner du her

Mandag 18.oktober kl 1200 arrangeres et informasjonsmøte om utlysningen og søknadsprosess. Møtet er på Teams og du kan melde deg på ved å sende en mail til post@kompetansefond.no

Ytterligere informasjon om bakgrunnen for utlysningen og hvem som kan søke finnes på kompetansefond.no eller ved henvendelse til Kompetansefondet på telefon 38 05 64 20. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte idèer og innspill før eventuell innsending av søknad. 

 

Tildeling forventes å bli gitt i styremøte desember 2021.

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down