Kompetansefond

Utlysning høst 2020 - søknadsfrist 1.november

I tillegg til våre to hovedsatsninger innen entreprenørskap og tidlig innsats så inviterer kompetansefondet i høst også spesielt til prosjekter innenfor områdene:
• energi og bærekraft, herunder sirkulærøkonomi og batteri
• havnæringene
• kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet

24. sep 2020 kl 11.55 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Sørlandets Kompetansefond har som strategi å fokusere på to hovedområder: (1) Kompetansetiltak for entreprenørskap for å få frem flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen. (2) Støtte til «tidlig innsats»-prosjekter for å få flere barn og unge til å gjennomføre utdanning og kvalifisere til yrkesdeltakelse. I denne utlysningsrunden vil vi fortsette å ta imot søknader innen begge områder. Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer. 

I høst inviterer vi også spesielt til prosjekter innenfor områdene:

  • energi og bærekraft, herunder sirkulærøkonomi og batteri
  • havnæringene
  • kunstig intelligens og digitalisering for å understøtte behovene i næringslivet

Prosjekter som kan bidra til etablering av bærekraftige forskningsmiljøer også utenfor regionhovedstaden vil bli prioritert. Prosjektene vi støtter bør generelt være godt forankret hos brukere, og med en klar plan for utrulling i praksis.  

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.

Du kan lese om vårt samfunnsoppdrag og vår strategi for å få ytterligere informasjon om bakgrunn for utlysningen og hvem som kan søke.  Eller du kan ringe oss på telefon 38 05 64 20. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte idèer og innspill før eventuell innsending av søknad. Fondet er underlagt EØS-avtalens statstøtteregelverk for tildelinger. Les om det her

Søknad sendes til post@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og budsjett med finansieringsplan. Søknadsfrist 1. november 2020. Tildeling forventes å bli gitt i styremøte februar 2021.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down