Kompetansefond

Utlysning prosjektmidler - frist 1.november

Fondet utlyser idéskisser på to temaområder:

- Økt yrkesdeltakelse

- Entreprenørskap som vekststrategi i Vest-Agder

5. aug 2020 kl 12.24 Kristoffer

Sørlandets Kompetansefonds strategi de kommende årene er fokusert på to hovedområder. Vi ønsker å støtte tidlig-innsats prosjekter som kan kvalifisere flere sørlendinger til yrkesdeltakelse. Vi ønsker også å støtte tiltak som kan legge til rette for at vi får flere vekstbedrifter i regionen.

For begge hovedområdene ber vi interessenter, enten alene, eller fortrinnsvis i samarbeid med arndre, å komme med idéer og innspill. Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender,  og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med støtte fra Kompetansefondet.

Ytterligere informasjon om bakgrunn for utlysningen finer dere under beskrivelse av vårt samfunnsoppdrag og vår strategi.

Du kan også ta kontakt med oss i administrasjonen på post@kompetansefond.no eller på telefon 481 45 661

Frist for innsending er 1. november 2018 til mail  post@kompetansefond.no. Tildeling vil tidligst bli gitt i styremøte februar 2019.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down