Kompetansefond

Unge vekstbedrifter i Vest Agder - utlysning 2017

Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet.

5. aug 2020 kl 12.23 Kristoffer

Unge vekstbedrifter er en viktig kilde til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Det ble etablert 2164 nye bedrifter i fylket i fjor, men bare et fåtall av dem vokser utover en håndfull ansatte. 10 prosent av de unge bedriftene står for halvparten av de nye arbeidsplassene. Samtidig vet vi at mange innovative bedrifter – som faktisk har potensiale for akselerert vekst – likevel velger ikke å utnytte disse mulighetene. Undersøkelser viser at det kan ha utløsende effekt på både viljen og evnen til vekst hvis de unge bedriftene får de riktige impulsene fra rollemodeller og mentorer; at de får kunnskapspåfyll om ledelse av vekstbedrifter; og ikke minst at de gis flere koblingsmuligheter til investorer og vekstkapital. Den nylig fremlagte rapporten fra det norske MIT REAP prosjektet peker bl.a. på at forsterkning av det såkalte økosystemet rundt entreprenørene er en sentral ingrediens i arbeidet med å bistå unge bedrifter i å utnytte sitt potensiale.

Mange aktører innenfor virkemiddelapparatet, næringsliv og akademia er opptatt av regional næringsvekst. Kompetansefondet ønsker nå å bidra til et særskilt løft for unge vekstbedrifter i fylket.  Vi ber interessenter, enten alene eller fortrinnsvis i samarbeid med andre, å komme med idéer og innspill om hvordan man kan forsterke økosystemet rundt vekstbedrifter. Hvordan kan man sammen bygge en struktur og en kultur i hele fylket for å identifisere vekstbedriftene og bistå disse i å utnytte sitt potensiale. Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet.

Ytterligere informasjon om bakgrunnen for utlysningen kan fås ved henvendelse til Kompetansefondet. Fristen for innsending er 15. november 2017. Eventuell tildeling vil tidligst bli gitt i styremøte februar 2018.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down