Kompetansefond

Søknadsfrist 1. november 2022 for flerårige prosjekter

Igangsatte flerårige prosjekter med Kompetansefondet - uansett tema – har frist for fornyet søknad 1. november. Tildeling blir gjort 9. desember 2022.

6. sep 2022 kl 10.21 Abel Cecilie Knibe Kroglund

 

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og budsjett med finansieringsplan, samt egenerklæringsskjema vedr. statsstøtte.

Ytterligere informasjon om bakgrunnen for utlysningen kan fås ved henvendelse til Kompetansefondet på telefon 38 05 64 20. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte idèer og innspill før eventuell innsending av søknad. 

Her kan du lese mer om hvordan du søker og om vår strategi for utdeling

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down