Kompetansefond

Påmelding - Lekbasert Læring for barnehager i Agder

Kompetansefondene i Agder utlyser støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring. Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. Nå er det åpent for påmelding. Søknadsfrist 1.september 2021

5. aug 2020 kl 12.06 Kristoffer

Kompetansefondene i Agder utlyser nå støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring.  Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke.

Om studiet

Studiet «Lekbasert læring» går over 2 semester og gir 15 studiepoeng. Det er en kombinasjon av nettstudium og praktisk arbeid på arbeidsplassen. I tillegg er det to fysiske samlinger, dersom det er innenfor rådene fra myndighetene: en oppstarts- og en avslutningssamling. Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond dekker utgifter til kursavgift, samt utgifter til vikar for inntil 100 timer av de timene som brukes i ordinær arbeidstid.

Studieopplegget er organisert fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Kursinnholdet er utviklet i et samarbeid mellom barnehager i Agder og universitetene og har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere: 

Lekbasert læring er et interessant og praksisnært studium. Det er mange lærerike og gøyale aktiviteter å gjennomføre sammen med barna på avdelingen. Ved at jeg har mappeinnleveringer der jeg reflekterer over hvordan gjennomføring av aktiviteter gikk, får jeg et fornyet kritisk blikk på min arbeidshverdag: Jeg reflekterer mer over personlig praksis; noe både jeg og barna på avdelingen har muligheter for å få en mer lærerik hverdag av. (Marit Ladstein Kristensen, Pedagogisk leder i Konsmo barnehage)

For informasjon om lekbasert læring, se: https://lekbasert.no/

Noen ord fra Svanaug Lunde som er ansvarlig for studiet: https://vimeo.com/426991385

Les mer om studiet: https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/utdanning-og-undervisning/videreutdanning-lekbasert-laring-for-de-eldste-i-barnehagen/

 

Forventet arbeidsinnsats

Forventet arbeidsinnsats for kurset er 375 timer for fordeles på følgende måte:

187 timer- Praktisk trening: Planlegging, gjennomføring og evaluering av førskoleaktiviteter i egen barnehage (del av ordinær arbeidstid). Barnehagen legger til rette for at studenten / pedagogen kan anvende Lekbasert læring i førskolegruppa som en vanlig barnehageaktivitet. Dette skal ikke komme i tillegg til annet førskolearbeid. I dette året må barnehagen satse på å bruke Lekbasert læring for de eldste barna.  

14 timer- To kursdager (dette vil dekkes av de 100 timene med vikar som kompetansefondene dekker)

80 timer- egeninnsats (studietid innenfor arbeidstid, dette vil dekkes av de 100 timene med vikar som kompetansefondene dekker)

94 timer- egeninnsats (studietid utenfor arbeidstid). Dette fordeles utover hele året og vil tilsvare ca to timer per uke.

 

Opptakskrav:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Godkjent lærerutdanning (grunnskole, allmenn, lektor, PPU)
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down