Kompetansefond

Nye tildelinger

I styremøtene 10. februar og 27. april ble det gjort tildelinger på utlysningen om økt yrkesdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Søknadsrunden hadde 43 søknader hvor av 19,7 millioner er tildelt til 21 prosjekter. Flere av prosjektene har egne betingelser knyttet til sitt vedtak.

5. aug 2020 kl 11.50 Kristoffer

Videreføringer

2019-5 Egde Consulting, Ph.d. år 2  kr 473 514
2019-6 SSHF- MCB treatment, siste år  kr 220 000
2019-7 SSHF Bedre skole og arbeidsfungering  kr 342 000
2019-8 Lister Nyskaping – Innakva    kr 2 340 000
2019-9 KS Agder – Drømmejobben, siste år  kr 960 000
2019-10 UiA – Master i Entreprenørskap    kr 2 000 000
2019-11 UiA – Innovasjonsnettverk, Nye Veier  kr 1 200 000
2019-12 Moment as – SIM prosjektledelse      kr 1 000 000
2019-14 Sinpro – Industrinettverk Lindesnes kr 800 000

Nye prosjekter

2019-16 Umoe Mandal – Robotbasert vikling kr 1 000 000
2019-21 Business Region Kristiansand – digital handel kr 400 000
2019-23 Eyde-klyngen m/fl – Agder batteri  kr 1 100 000
2019-27 NORCE – forprosjekt «et smartere Agder» kr 300 000
2019-31 Næringsforeningen – Innovasjonshus kr 1 000 000
2019-39 Redrock AS – AICMM (unntatt off.) kr 1 000 000
2019-40 NHO – Future Impact kr 100 000
2019-19 Coworx Mandal – Remote Mandal kr 675 000
2019-25 UiA – Godt begynt – varig endring for Agder kr 486 360
2019-33 UiA – Rekrutteringsprosjekt kr 330 000
2019-38 Oxford Research m/fl– Scale Up Nordic kr 2 600 000
2019-43 Moment AS – Internasjonalisering kr 1 425 000

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down