Kompetansefond

Kompetansefondet søker prosjektkoordinator

Vi ønsker nå å forsterke teamet og søker etter en engasjert og erfaren prosjektkoordinator som også har interesse for å videreutvikle våre arbeidsmetoder og strategier.

2. mar 2022 kl 11.59 Abel Cecilie Knibe Kroglund

 

Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble etablert i 2000 for å forsterke utdannings-, forsknings- og innovasjons- kapasiteten i daværende Vest Agder fylke. Siden oppstarten har fondet delt ut mer enn 570 millioner kroner til kompetanseprosjekter i regionen. Det langsiktige formålet er å bidra til å gi arbeidsplasser og gode levekår i vestre Agder, samt å støtte utviklingen av UiA.

 

Fondets strategi er å konsentrere innsatsen om større og langsiktige prosjekter. For tiden er vi engasjert i et trettitalls prosjekter med samlet tildelingsbeløp på nærmere 100 millioner kr. Vi er opptatt av kunnskapsinnhenting og deling av erfaringer mellom prosjektene, og at vellykkede tiltak kan bli tatt i bruk i hele regionen.

 

Vi ønsker nå å forsterke teamet og søker etter en engasjert og erfaren prosjektkoordinator som også har interesse for å videreutvikle våre arbeidsmetoder og strategier.  

 

VI SØKER EN ENGASJERT OG ERFAREN PROSJEKTKOORDINATOR

 

Stillingen blir en del av et entusiastisk team på fire personer som sammen tar seg av oppgavene i Kompetansefondet.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Identifisering, vurdering og utvikling av nye søknader og prosjekter
 • Aktiv dialog med aktuelle samarbeidspartnere i næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet
 • Utarbeidelse av avtaler og kontraktuell oppfølging av prosjekter
 • Deltakelse i prosjektenes styringskomiteer og referansegrupper
 • Effekt-evaluering og erfaringsoverføring mellom prosjekter som stiftelsen er involvert i
 • Utarbeidelse av styresaker
 • Utvikling av og bidrag til stiftelsens kommunikasjon, i media og digitale kanaler

 

Krav til utdannelse og erfaring:

 • Utdannelse fra høgskole / universitet
 • Variert yrkeserfaring, gjerne fra privat sektor

 

Kvalifikasjoner:

 • Samfunnsengasjert
 • Analytisk og strategisk
 • Selvstendig og initiativrik
 • Høy etisk standard
 • Kvalitetsbevisst og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk

 

 

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et lite og trivelig arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen rapporterer til kompetansefondets direktør.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i Sørlandets Kompetansefond Peter Klemsdal, telefon 905 19 554

 

Søknad med CV sendes til post@kompetansefond.no innen 24. mars 2022

 

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down