Kompetansefond

Styret skf Styret i SKF her representert ved Hans Fredrik Grøvan, Margrethe Handeland, Siren Neset og Jens Kjos Hansen

Kompetansefondet bevilger til havvindsatsing på Sørlandet

Fredag 16. september bevilget styret i Sørlandets Kompetansefond 4,5 millioner kroner til satsing på havvind i Agder.

16. sep 2022 kl 12.12 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Dette var utlysningen i denne bevilgningsrunden :

Det er for tiden sterk interesse for havvind-prosjekter på Sørlandet, og mange private og offentlige aktører posisjonerer seg for å bli del av denne spennende fremtidsnæringen. Kompetansefondet ønsker nå å støtte flere aktiviteter som kan bidra til å akselerere denne utviklingen og stimulere til at det etableres nye lønnsomme arbeidsplasser i vår region på sikt.

Det har vært en voldsom økning i interessen for havvind både politisk og i næringslivet i sommer, og det virker som om Sørlandet nå for alvor er kommet på kartet i de nasjonale strategiene.  

Vi har mottatt syv søknader for til sammen 6,6 millioner kroner i denne runden.

Styret bevilget  4,5 millioner kroner til fire av søknadene. Vurderingen fra Kompetansefondet er at prosjektene kan gi stor strategisk nytte for regionen. Styret mener prosjektene dekker kompetansebehov innen både næringsliv og utdanningssektoren. 

 

Disse fire prosjektene ble tildelt midler:

 

2022-12 GCE NODE – Fremtidens havvind

Bevilgning 2 millioner kroner.

Fremtidens Havvind er et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder – også tidligere støttet av Agder Fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

https://www.fremtidenshavvind.no/om-oss

Prosjektansvarlig hos Fremtidens havvind: Rune Klausen

 

2022-14 Windport - Neste generasjon havn for havvind:

Bevilgning 1,5 millioner kroner.

Windport AS er et industrikonsortium for havvind, initiert av GOT i Mandal sammen med Lindesnes kommune og Kristiansand Havn. Kompetansefondet har delfinansiert et forprosjekt “Havnelogistikk for offshore vind” som har bidratt til økt kompetanse om havvind, og selskapet har tatt en rolle som fasilitator for leverandørindustrien på Agder i tett samarbeid med Fremtidens Havvind. Selskapet inngikk i august 2022 en intensjonsavtale med ett av konsortiene på Sørlige Nordsjø II (Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN).

Prosjektet skal resultere i en modell for “Neste generasjon havn for havvind”, ved å ta i bruk ny teknologi og kompetanse. Prosjektet er også med på å ivareta felles interesser til hele havvindmiljøet i vestre Agder.

WINDPORT | Your gateway to offshore wind

Prosjektansvarlig hos Windport: Turid Storhaug

 

2022-16 UiA – Kompetansesenter for havvindteknologi:

Bevilgning 400 000 kroner for prosjektets år 1.

Prosjektet er første året i et 6-årig prosjekt. UiA skal opprette gradsgivende energiutdanning på flere nivå. Det skal bygges opp relevant forskningsinfrastruktur i regionen knyttet til offshore energi som dekker behovene både på forsknings- og industrinivå. Det etableres også en forskningsgruppe for energiteknologi. Prosjektet tar også sikte på et økt EVU tilbud.

Fakultet for teknologi og realfag - Universitetet i Agder (uia.no)

Prosjektansvarlig hos UiA: Michael Hansen

 

2022-17 Lister Nyskaping – Hausvik som base for fornybar energi:

Kompetansefondets bidrag til prosjektet er 600 000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet er å invitere lokale bedrifter til å utvikle en forretningsplan for Hausvik som potensiell base for fornybar energi. Dette er et samarbeidsprosjekt, og prosjektet har nære koblinger til arbeidet som foregår hos Windport og Fremtidens Havvind. Lister Nyskaping samarbeider med Farsund kommune og Lyngdal kommune under initiativet SOWE, som en del av havvind satsingen i Listerregionen.

Prosjektet varer fra november 2022 til april 2023.

Lister Nyskaping

Prosjektansvarlig hos Lister Nyskaping: Kjell Vidar Netland

 

 

Enkelte av prosjektene kan ha betingelser knyttet til sine vedtak

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down