Kompetansefond

Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Lekbasert læring»

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond har i fellesskap finansiert oppstarten av prosjektet «Lekbasert læring». Målsettingen med prosjektet er å ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet.

5. aug 2020 kl 12.08 Kristoffer

Hele 71 barnehager fra til sammen 17 Agder-kommuner deltok i Agderprosjektet. Kompetansefondene inviterer med dette alle kommunene i Agder til deltagelse i implementeringsprosjektet. Kompetansefondene ber om at alle kommunene i Agder videreformidler invitasjonen til både offentlige og private barnehager.

Studiet er i tråd med Regionplan Agder som er under utarbeidelse og er et av prosjektene som "Veikart Levekår" anbefaler som gode levekårsprosjekter i Agder. 

 Prosjektet «Lekbasert læring» innbefatter to deler:

  • Et studium i «lekbasert læring» for barnehagelærere, tilsvarende 15 studiepoeng.
  • Seminarer bestående av to dagssamlinger, der innholdet er innovasjon, implementering og ledelse, og målgruppen er barnehageledere, barnehageeiere, fylkesmannsembetet og beslutningstakere.Studiet skal i hovedsak være nettbasert, men med to obligatoriske samlinger. Studiet skal være praksisnært og bygge på kunnskapsgrunnlaget og materialet fra Agderprosjektet. Studiet gjennomføres i regi av Universitetet i Stavanger, med Universitetet i Agder som samarbeidspartner.

 

Studiet er dette semesteret fullfinansiert av fondene.

 Ta kontakt innen 15.05. 2019 på post@kompetansefond.no om du ønsker å delta.

her kan du lese hele invitasjonen til kommunene

her kan du lese studiets emneplan

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down