Kompetansefond

Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1. april

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1. april 2023.

28. feb 2023 kl 07.30 Linn-Iren Tønnessen

Utlysningen gjelder flerårige prosjekter med tildeling fra våren 2022 eller forprosjekt som slutter våren 2023. Søknaden skal sendes til soknad@kompetansefond.no og inneholde rapport om prosjektåret 2022, oppdatert budsjett og aktivitetsplan for prosjektåret 2023.

Tildeling av midler vil skje i styremøte innen utgangen av april 2023.

Søknadsrunden med frist 1. april gjelder kun allerede igangsatte prosjekter, som har kontrakt med Sørlandets Kompetansefond

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down