Kompetansefond

Ekstrautlysning sommeren 2021

Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 25. august 2021. Utlysningen har en økonomisk ramme på inntil 5 mill. kr, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert i høst.

15. jun 2021 kl 08.50 Abel Cecilie Knibe Kroglund

I sommer inviterer vi til kompetanseprosjekter innen disse områdene:   

 

  • Levekårsprosjekter som bidrar til økt sysselsetting. Vi ser etter forskningsbaserte og utprøvde prosjekter med en klar plan for implementering og skalering i Agder 
  • Prosjekter som kan forsterke regionens energi-satsning på batteri, havvind og hydrogen 
  • Innovasjonsøkosystemet for vekstbedrifter 
  • Etablering av et kompetansesenter for forskningssøknader 
  • Konkrete og skalerbare prosjekter for desentralisert forskning og utdanning  

  

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.  

Les mer om vår strategi og tildelingskriterier på våre hjemmesider. Ta også gjerne kontakt med oss på telefon 38 05 64 20 for mer informasjon eller for å lufte idèer og innspill før eventuell innsending av søknad.   

Søknad sendes til post@kompetansefond.no og må inneholde prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og budsjett med finansieringsplan. Søknadsfrist 25. august 2021. Tildeling forventes å bli gitt i styremøte i september 2021.  

Tildelinger fra Kompetansefondet skjer i tråd med EØS regelverket for offentlige tildelinger. For dem det gjelder skal egenerklæring legges ved søknaden. Skjema finner du her

 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down