Utlysning - Lekbasert læring i barnehager i Agder

Kompetansefondene i Agder utlyser nå støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring.  Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. 

Studieopplegget er organisert fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, og er en kombinasjon av nettstudium, praktisk arbeid på arbeidsplassen, oppstartsamling og avslutningssamling før eksamen. Oppstarts- og avslutningssamlingene vil arrangeres både i østre og vestre del av fylket. Studiet går over 2 semester og gir 15 studiepoeng. 

Kursinnholdet er utviklet i et samarbeid mellom barnehager i Agder og universitetene og har fått gode tilbakemeldinger fra første runde med deltakere. 

For informasjon om lekbasert læring, se: https://lekbasert.no/

Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond har vedtatt å kunne dekke utgifter til kursavgift samt utgifter til inntil 100 timer av de timene som brukes i ordinær arbeidstid.  Det anbefales at hver barnehage tilbyr kurs til minst to pedagoger. Første samling starter i september 2020. Det er plass til 70 deltakere på hvert kull. Her kan du lese mer om innhold og organisering av studiet.

 I forbindelse med kursoppstart gjennomføres også en samling for barnehageledere/eier om praktisk ledelse ved innføring av nye pedagogiske opplegg.  

 For ytterligere informasjon ta kontakt med Cecilie Kroglund på cecilie@kompetansefond.no eller 458 31 139. For faglige spørsmål ta kontakt med hege.n.barker@uis.no

Søknadsfrist 12. april 2020

Opptakskrav:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Godkjent lærerutdanning (grunnskole, allmenn, lektor, PPU)
  • Bachelor i spesialpedagogikk/pedagogikk
  • Bachelor i helse- og sosialfaglige utdanninger
  • Annen relevant utdanning kan også vurderes
  • Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren

 

Søknad sendes til post@kompetansefond.no. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvor mange barnehager og pedagoger eier ønsker å tilby videreutdanning, samt en bekreftelse på bruk av egeninnsats inn i programmet. Når barnehageeier er tatt inn i programmet søker den enkelte student til UiS via søknadssystemet til UiS. Informasjon vil bli sendt ut til den enkelte student.