Utlysning - Lekbasert læring i barnehager i Agder

Kompetansefondene i Agder utlyser støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring.  Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. 

Kompetansefondene i Agder utlyste tidligere i vår støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring fra høsten 2020. Siden da har nedstenging, nyåpning og nye rutiner preget hverdagen i barnehagen. Påmeldingsfristen til studiet utsettes derfor til tidlig høst slik at ledere, assistenter, pedagoger og barn sammen skal få etablert nye, gode hverdager. Men det er fullt mulig å melde seg på allerede nå.

Studieopplegget er organisert fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, og er en kombinasjon av nettstudium, praktisk arbeid på arbeidsplassen, oppstartsamling og avslutningssamling før eksamen. Oppstarts- og avslutningssamlingene vil arrangeres både i østre og vestre del av fylket. Studiet går over 2 semester og gir 15 studiepoeng.

Kursinnholdet er utviklet i et samarbeid mellom barnehager i Agder og universitetene og har fått gode tilbakemeldinger fra første runde med deltakere.

For informasjon om lekbasert læring, se: https://lekbasert.no/

Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond har vedtatt å kunne dekke utgifter til kursavgift samt utgifter til inntil 100 timer av de timene som brukes i ordinær arbeidstid.  Det anbefales at hver barnehage tilbyr kurs til minst to pedagoger. Første samling planlegges å starte i september 2020. Det er plass til 70 deltakere på hvert kull. Her kan du lese mer om innhold og organisering av studiet.

I forbindelse med kursoppstart gjennomføres også en samling for barnehageledere/eier om praktisk ledelse ved innføring av nye pedagogiske opplegg.  

Noen ord fra Svanaug Lunde som er ansvarlig for studiet: https://vimeo.com/426991385 

 

Opptakskrav:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Godkjent lærerutdanning (grunnskole, allmenn, lektor, PPU)
  • Bachelor i spesialpedagogikk/pedagogikk
  • Bachelor i helse- og sosialfaglige utdanninger
  • Annen relevant utdanning kan også vurderes
  • Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren

 

Søknad sendes til post@kompetansefond.no. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvor mange barnehager og pedagoger eier ønsker å tilby videreutdanning, samt en bekreftelse på bruk av egeninnsats inn i programmet. Når barnehageeier er tatt inn i programmet søker den enkelte student til UiS via søknadssystemet til UiS. Informasjon vil bli sendt ut til den enkelte student.

 

Praktisk informasjon

For informasjon om lekbasert læring, se: https://www.lekbasert.no/. Mer informasjon om studiet og praktisk informasjon ligger på Sørlandets kompetansefonds nettside.

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med Cecilie Kroglund på cecilie@kompetansefond.no eller 458 31 139. For faglige spørsmål ta kontakt med hege.n.barker@uis.no.

 

Vi vet at det skjer mye godt arbeid i barnehagene – i en helt ekstraordinær situasjon. Vi heier på dere, og ønsker dere med dette en sommer!