Tildelinger utlysning høst 2017

Kompetansefondet har i tillegg til videreføring av igangsatte prosjekter tildelt midler til flere store prosjekter som søkte midler på utlysning på ideskisser for forsterket næringsarbeid rundt unge vekstbedrifter. Her er tildelingene for 2018.

 

Videreføringer:

2017-2                         NCE Eyde  -  Eyde Brilliant Industry år, 2 av 3                              kr 1 405 000

2017-3                         SSHF - Multifamily Cognitive Treatm., år 3 av 5                         kr     134 000

2017-5                         CP materials - Karbon Silisiumkarbid år 3 av 3                           kr     450 000

2017-6                         Hamran Snekkerverkst. - Hamran 4.0 år 2 av 3                          kr     450 000 

2017-7                         Oxford Research - Integrering som virkemiddel år 2 av 3           kr     250 000

2017-8                         GCE NODE - Metodikk for økt konkurransekraft,                        kr   1 000 000     

2017-9                         Diinef - Kjerneteknologi for digital vinsj                                       kr       300 000

2017-10                      Nikkelverket -  Nikkel og kobolt til batteri, år 2 av 2                     kr       575 000

2017-11                      AFI - Forskn. Lindesnesprosjektet år 5 av 5                                kr       580 000 

2017-12                      SSHF- Systematisk feedback i terapi år 3 av 4                           kr       343 000

2017-13                      Isosilicon - Fremstilling av silisium isotoper år 5                          kr      350 000

2017-14                      UiA-  Future Robotics fase 2, år 2 av 3                                        kr      915 000

2017-15                     SINPRO - Videreutvikling                                                             kr       800 000

2017-16                     KS Agder - I jobb i Agderkommunene år 2 av 4                           kr       285 000

2017-17                   Oxford Research - Effektmåling med RCT år 3 av 4                      kr       220 000 

2017-18                   MINOS - OKEI samhandlingssystem år 3 av 3                              kr       535 000 

2017-19                   Flekkefjord Elektro - Ny vinsjteknologi år 3 av 3                            kr       800 000

2017-20                   UiA -  Innovasjonnettverk Nye Veier år 2 av 4                               kr    2 200 000

2017-21                   Nordic Door - Ny konstruksjonsoppbygging år 3 av 3                   kr      3 00 000

2017-22                   ECO TRAWL -  Miljøvennlig trål (unntatt off.) år 2 av 2                kr       468 000

2017-23                  Egenregi - Agderprosjektet år 5                                                     kr    4 100 000         

2017-24                  Lister Kompetanse - Videreføring helsesøsterutdanning              kr       300 000

 

 Nye  tildelinger 

2017-100 Lister Nyskaping m/fl, fremtidens innovative økosystem i Lister og Lindesnes: Det bevilges kr 300 000,- til prosjektet.

2017-108 CoWorx AS, Etablering i Mandal og Farsund: Det bevilges kr 600 000,- til planlegging og etablering i Mandal og Farsund.

2017-107 Business Region Kristiansand m.fl, Scale-Up Agder Økosystem: Styret bevilger kr 2,8 mill til prosjektet med fordeling mellom deltakerne som omsøkt i revidert søknad.

2017-109 Lister Nyskaping: InnAkva: Styret bevilger kr 2,5 mill til prosjektet.

2017-112 Senter for Innovasjon, Mandal: Administrasjonen gis tillatelse til å signere intensjonsavtale i Senter for Innovasjon i Mandal med inntil 10 millioner kroner. Investeringen er en formålsinvestering og blir en del av fondets investeringsportefølje.

2018-3 – UiA, Senter for Entreprenørskap: Administrasjonen bes fremforhandle en flerårig rammeavtale for entreprenørskapsutdanning ved UiA. Økonomisk ramme for avtalen er inntil 5 mill pr år.

2017-102 Lindesnesregionen Næringshage – PhD: Kompetansefondet begrenser sitt bidrag med 50% av utgifter til stipendiatens lønnsutgifter, medberegnet sosiale kostnader.