Ny tildelinger

I styremøtene 10. februar og 27. april ble det gjort tildelinger på utlysningen om økt yrkesdeltakelse og entreprenørskap som vekststrategi. Søknadsrunden hadde 43 søknader hvor av 19,7 millioner er tildelt til 21 prosjekter. Flere av prosjektene har egne betingelser knyttet til sitt vedtak.

Videreføringer

2019-5  Egde Consulting, Ph.d. år 2                                     kr           473 514

2019-6  SSHF- MCB treatment, siste år                                 kr           220 000

2019-7  SSHF Bedre skole og arbeidsfungering                    kr           342 000

2019-8  Lister Nyskaping – Innakva                                       kr      2   340 000

2019-9  KS Agder – Drømmejobben, siste år                        kr           960 000

2019-10 UiA – Master i Entreprenørskap                              kr       2 000 000

2019-11 UiA – Innovasjonsnettverk, Nye Veier                     kr       1 200 000

2019-12 Moment as – SIM prosjektledelse                           kr       1 000 000

2019-14 Sinpro – Industrinettverk Lindesnes                       kr           800 000

 

Nye prosjekter

2019-16 Umoe Mandal – Robotbasert vikling                     kr       1 000 000

2019-21 Business Region Kristiansand – digital handel     kr          400 000

2019-23 Eyde-klyngen m/fl – Agder batteri                         kr       1 100 000

2019-27 NORCE – forprosjekt «et smartere Agder»          kr           300 000

2019-31 Næringsforeningen – Innovasjonshus                kr        1 000 000              

2019-39 Redrock AS – AICMM (unntatt off.)                      kr        1 000 000

2019-40 NHO – Future Impact                                           kr           100 000

2019-19 Coworx Mandal – Remote Mandal                      kr            675 000            

2019-25 UiA – Godt begynt – varig endring for Agder     kr            486 360              

2019-33 UiA – Rekrutteringsprosjekt                                 kr            330 000

2019-38 Oxford Research m/fl– Scale Up Nordic             kr        2 600 000

2019-43 Moment AS – Internasjonalisering                      kr        1 425 000