Kompetansefond

Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1.november

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1.november 2019.

5. aug 2020 kl 12:08 Kristoffer

Søknaden skal sendes til post@kompetansefond.no og inneholde rapport om prosjektåret 2019, oppdatert budsjett og aktivitetsplan for prosjektåret 2020.

Tildeling av midler vil skje i styremøte innen utgangen av februar 2020.

Søknadsrunden med frist 1.november gjelder kun allerede igangsatte prosjekter, som har kontrakt med Sørlandets Kompetansefond

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down