Flerårige prosjekter - husk søknadsfrist 1.november

For flerårige prosjekter, som allerede er igangsatt med midler fra Sørlandets Kompetansefond, er fristen for søknad satt til 1.november 2019.

Søknaden skal sendes til post@kompetansefond.no og inneholde rapport om prosjektåret 2019, oppdatert budsjett og aktivitetsplan for prosjektåret 2020.

Tildeling av midler vil skje i styremøte innen utgangen av februar 2020.

Søknadsrunden med frist 1.november gjelder kun allerede igangsatte prosjekter, som har kontrakt med Sørlandets Kompetansefond