Kompetansefond

Åpent for påmelding - Lekbasert Læring for barnehager i Agder

Kompetansefondene i Agder utlyser støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring. Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke. Nå er det åpent for påmelding. Søknadsfrist 1.september

5. aug 2020 kl 12:06 Kristoffer

Kompetansefondene i Agder utlyste tidligere i vår støtte til barnehageeiere som ønsker å gi pedagogisk personell videreutdanning i lekbasert læring fra høsten 2020. Siden da har nedstenging, nyåpning og nye rutiner preget hverdagen i barnehagen. Påmeldingsfristen til studiet er nå satt til 1.september slik at ledere, assistenter, pedagoger og barn sammen skal få etablert nye, gode hverdager.

Studiet «Lekbasert læring» går over 2 semester og gir 15 studiepoeng. Det er en kombinasjon av nettstudium og praktisk arbeid på arbeidsplassen. I tillegg er det to fysiske samlinger, dersom det er innenfor rådene fra myndighetene: en oppstarts- og en avslutningssamling. Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond dekker utgifter til kursavgift, samt utgifter til vikar for inntil 100 timer av de timene som brukes i ordinær arbeidstid. Både private barnehageeiere og kommuner i hele Agder kan søke.

Vi har fått noen spørsmål vedrørende behov for vikar utover de 100 timene som kompetansefondene dekker. Hvis studenten er del av førskoleopplegget, skal det ikke være behov for vikar utover de timene som Kompetansefondet dekker. Forventet arbeidsinnsats for kurset er 375 timer for fordeles på følgende måte:

187 timer- Praktisk trening: Planlegging, gjennomføring og evaluering av førskoleaktiviteter i egen barnehage (del av ordinær arbeidstid). Barnehagen legger til rette for at studenten / pedagogen kan anvende Lekbasert læring i førskolegruppa som en vanlig barnehageaktivitet. Dette skal ikke komme i tillegg til annet førskolearbeid. I dette året må barnehagen satse på å bruke Lekbasert læring for de eldste barna.  

14 timer- To kursdager (dette vil dekkes av de 100 timene med vikar som kompetansefondene dekker)

80 timer- egeninnsats (studietid innenfor arbeidstid, dette vil dekkes av de 100 timene med vikar som kompetansefondene dekker)

94 timer- egeninnsats (studietid utenfor arbeidstid). Dette fordeles utover hele året og vil tilsvare ca to timer per uke.

Noen ord fra Svanaug Lunde som er ansvarlig for studiet: https://vimeo.com/426991385

Les mer om studiet: https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/utdanning-og-undervisning/videreutdanning-lekbasert-laring-for-de-eldste-i-barnehagen/

Påmelding  

Påmeldingsfrist: 1 september (med mulighet for utvidet frist hvis ledige plasser)

Påmelding: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/pamelding/LBL,2020H?inst=UIS

Hvis det er problemer med påmelding, ta kontakt med Hege: hege.n.barker@uis.no .

Det tas forbehold om nok påmeldte studenter. Minste antall studenter for oppstart er 20.  

 

Spørsmål

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med Hege på hege.n.barker@uis.no eller 51 83 35 31 (for faglige spørsmål, påmelding/opptakskrav etc.). For andre spørsmål, ta kontakt med Cecilie Kroglund på cecilie@kompetansefond.no eller 458 31 139.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down