Utbetalingsanmodning

18. November 2013

Standardskjema som kan brukes ved alle anmodninger om utbetaling er utarbeidet i Excell-format.  Du kan be om 50% utbetaling etter at felles kontrakt er inngått. Du kan be om inntil 80% utbetaling, avhengig av dokumentasjon på utgifter i prosjektet. Siste 20% av bevilgningen utbetales etter at sluttrapport og revidert regnskap er godkjent.

Utbetalingsanmodning